Dziennikarz: A. Hébel

Strona: 5

Zaczął sã Marc na òbcasach – a w nim mòtiwacyjné warkòwnie dlô białków w całim regionie. Pùcczi kréz mdze dwa razë wikszi – dzãka włączeniémù w jegò teren Pùcczégò Wikù. Bądze jak w raju, Babim Raju – w sobòtã w biblotéce w Lãbòrgù. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! PÒNIEDZÔŁK, 4 marca Zaczął sã Marc na òbcasach […]

Rozpoczął się „Marzec na obcasach” – a w nim warsztaty motywacyjne dla kobiet w całym regionie. Są one organizowane po raz szósty przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, a po raz drugi włączyły się w wydarzenie powiatowe pośredniaki. – Z dotychczasowej praktyki wiemy, że panie po marcowych warsztatach rzeczywiście dążą do zmiany – przekonywała na […]

Babi Raj to propozycja lęborskiej biblioteki na obchody Dnia Kobiet. Dzień po święcie, 9 marca panie będą mile widziane na babskich rozmowach przy kawie z pisarką, czy uzupełnieniu swojej szafy, w której nowych ubrań nigdy za wiele. Na wydarzenie zaprasza dyrektorka placówki Zofia Biskupska-Lisiecka. A wśród atrakcji wystawa ubrań z Farwy, rozmowa z pisarką Dorotą […]

W Wejherowie w Kaszubsko – Pomorskiej Szkole Wyższej zainicjowano środowe spotkania o zarządzaniu zasobami ludzkimi. Tak zwane „HR-owe środy” będą organizowane raz w miesiącu w murach uczelni – dla pracowników firm, a także dla obecnych i przyszłych studentów. – Zarządzanie personelem to temat ciekawy i szerszy niż kwestie administracyjne i księgowe – wyjaśnia organizatorka cyklu Martyna […]

Mazurowie mają wiele pòspólnégò z nama, chòcbë w tim, jak sã widzy jich w spòlëznie. Przikładã mòże bëc Kurt Obitz, dzejôrz, jaczégò dzysô sã mô za Pòlôcha, chòc òn pòdsztrichiwôł, że Mazurowie to apartny lud, jistno jak to je z Cenôwą. Czekawą historiã prezeńtëje nama dzysdniowi dzejôrz Pioter Szatkòwsczi.  – „Më jistno jak wa mómë […]

Òswiôdczenia skłôdómë le w papiórowi wersje – przëbôcziwô ARiMR miéwcóm môłëch gòspòdarków Reda Westrzédny Gard – taką pòzwã dostnie nowi banowi pòżdówk Gmina Sëlëczëno mô ògłoszoné grańtowi kònkùrs dlô bùtenrządowëch òrganizacjów POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! PÒNIEDZÔŁK, 25 gromicznika Òswiôdczenia më skłôdómë – przëbôcziwô miéwcóm môłëch gbùrstwów ARiMR. Jidze ò òswiôdczenia skłôdóné miast òbrzészkòwégò òd łońsczégò […]

Można już korzystać z deklaracji wypełnionych za podatników przez skarbówki. Warto jednak sprawdzić, czy są w nich wszystkie dane i uzupełnić je np. o przysługujące ulgi. Mowa o usłudze Twój e-PIT i wypełnionych automatycznie zeznaniach PIT-37 i PIT-38. Znalazły się tam dane, które posiada administracja skarbowa. Warto sprawdzić, czy są poprawne – radził gość audycji […]

Gmina Krokòwò dosta ùdëtkòwienié na pòstawienié żłobka W gminie Żukòwò sã òpóniwô termin ùprawieniô zawalony drodżi w Rutkach Samòrobné òdlewë i lëmienié z glënë to niejedné atrakcje co żdżą za dzecama w mùzeùm w Lãbòrgù POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! STRZODA, 13 gromicznika Gmina Krokòwò dosta ùdëtkòwienié na pòstawienié żłobka – to pòkrëje wnet 90% kòsztów jinwesticje. […]

Lęborskie muzeum na czas ferii zmienia się w pracownię garncarską oraz miejsce, w którym aby odnaleźć poszukiwane skarby trzeba rozwiązywać zagadki. Oferta dla najmłodszych cieszy się zainteresowaniem dzieci w wieku szkolnym, do których jest skierowana. – W przyszłym tygodniu proponujemy poznawanie kaszubskiej kultury i zmierzenie się z zagadkami – zaprasza Urszula Walburg, adiunkt muzealny. Zajęcia […]

Wiele historiów, jaczé dzeją sã na Kaszëbach ale téż we wiele jinëch placach. Bracyni co służą w pòlsczim i miemiecczim wòjskù, majątczi, wieleetniczné realia XIX stalata i dzejowô chaja jakô przëszła pózni – to më mdzemë mòglë pòznac w ksążce „Żelewscy w cieniu von dem Bacha” aùtorstwa Andrzeja Janusza, jaczi béł najim gòscã w aùdicje […]


Current track

Title

Artist