Dziennikarz: A. Hébel

Strona: 6

W pùcczim szpitalu zaczãlë remòńt òddzélu bënowëch chòrosców Òpasëjta na òszëkańców – òstrzégô Zakłôd Spòlëznowëch Ùbezpieczeniów Produkcjô i sprzedôwanié jestkù prosto òd gòspòdarza to mdze téma kònferencje w Lubaniu w czwiôrtk WTÓRK, 12 gromicznika Wedle zôpòwiesców w pùcczim szpitalu zamklë òddzél bënowëch chòrosców – a pacjeńcë są proszony ò kòrzëstanié z placówczi we Wejrowie. W Pùckù […]

W Kartuzach òdemklë SztukMateriã – galeriã kùńsztu co mô niefùlsprawnym pòmagac Niecałi tidzéń òstôł żebë zrobic dubbing na kònkùrs Karna Pòmòrańców W Rëmi òni przëjimają pòsobné zgłoszenia do projechtu Jô w jinternece. Bezpłatné szkòlenia mdą do czerwińca dérowałë PÒNIEDZÔŁK, 11 gromicznika W Kartuzach òni mają òdemkłé SztukMateriã – galeriã kùńsztu z môlowim rãkòdzełã co mô […]

Agencjô Rozwiju Pòmòrzô przëznôwô dëtczi na badérowania. Bëła żokówka na dobri zôczątk – w Môłim Klinczu w gminie Kòscérzna skùńczëlë stôwianié wiejsczi zalë. Szpëtôkle i karnawałową mùzykã dlô dzôtków zaplanowa na ferie Gardowô Biblotéka we Wejrowie. POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! PIĄTK, 8 gromicznika Môłi i strzédny pòdjimarze i wiôldżé firmë mògą składac wniosczi ò ùdëtkòwienié […]

Czegò je za wiele w naszich grafikach? Czemù lepi sã skùpic na dobrim plakace, òbkłôdce czë òbrôzkù? Ò tim gôdô młodô graficzka Gracjana Pòtrëkùs. W aùdicje më sã doznôwómë ò nadreprzentacje niejednëch mòtiwów w grafikach i tim, jak ùcékac przed bëlecajstwã. Na Widnikù Kaszëbë, 07.02.2019

Mali i średni przedsiębiorcy oraz duże firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów badawczych do Agencji Rozwoju Pomorza. Firmy i jednostki naukowe mogą pozyskać dofinansowanie m.in. na realizację badań przemysłowych. i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje będzie można wykorzystać na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników […]

Do kùńca rokù w Serakòjcach pòwstónie jintegrajowi wãzéł. W Gminie Lëniewò dérëje realizacjô wòdno-karnôlizacjowégò projechtu. W Rëmi sã zmieniwają regle Òbëwatélsczégò Bùdżetu. POSŁUCHAJ – Kliknij tutaj! STRZODA, 6 gromicznika Do kùńca rokù w Serakòjcach to dô – jintegracjowi wãzéł. W jinwesticjã wpisóné je zrobienié kòłowëch stegnów i przebùdowa a remòńt banhofù PKP – nimò, że […]

Remòńt w pùcczim szpitalu na òddzélu bënowëch chòrosców sã zacznie w pòniedzôłk i mdze dérowôł do kùńca gromicznika. W Rëmi do maja pòwstónie gardk drogòwi rëszbë dlô dzôtków. Lëdowé tuńce, robòtika i spòrtowé zajmë – są we ferijnym bédënkù GOKù w Serakòjcach. POSŁUCHAJ – kliknij tutaj! WTÓRK, 5 gromicznika Òd pòniedzôłkù wicy jak przez dwie […]

Gmina Kartuzë je krótkò dostaniô 45 mln zł na òczëszczenié jezorów We Wejrowie gardowi samòrząd dô do 90% bònifikatë przë przësztôłcanim ùżiwaniô wiecznégò gruńtu na gwôsnosc Szansa na naùczenié kaszëbsczégò. W Kòscérznie są jesz slédné place na kùrsu dlô pòczãtników PIĄTK, 01 gromicznika Mòżlëwé, że za piãc lat to sã mdze mógł bezpieczno kãpac w […]

Radni gminy Puck przyjęli wczoraj uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji i reorganizacji szkół podstawowych. W tym czasie przed urzędem protestowali rodzice i nauczyciele. Zlikwidowane mają być szkoły w Werblinii i Celbowie, a do podstawówek w Połczynie i Rekowie mieliby uczęszczać uczniowie klas 1 – 3. Klëka Radia Kaszëbë, 01.02.2019

Zmiana sztatusu kaszëbsczégò? – Zrzeszenié bédëje zmianë, Jednota protestëje. Ùmarł znóny plesta z Wiela, Édmùńd Kónkòlewsczi. Béł 98 lat stôri. Sztudérze KPSW rôczą na Kònferencjã Kòła Zemia Rodnô. STRZODA, 30 stëcznika Kaszëbsczi mòże przestac bëc ùznôwóny za jãzëk – nôrodnëch i etnicznëch miészëznóé. Wòlã zmianów w ùstawie, w baro luznym bédënkù wërazëłë wëszëznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô […]


Current track

Title

Artist