Dziennikarz: A. Hébel

Strona: 7

Kaszëbsczi mòże przestac bëc ùznôwóny za jãzëk nôrodnëch i etnicznëch miészëznóé. Wòlã zmianów w ùstawie, w baro luznym bédënkù wërazëłë wëszëznë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô na pòtkanim 10 gòdnika. Ùzasadnienim mô bc lepszé dzelenié òbswiatowëch subwencjów. W tim tidzeniu Kaszëbskô Jednota stanowice scwierdzëłą, że ni ma ji zgòdë na taczé bédënczi, bò to grozy sztatusowi kaszëbiznë. Sprawie […]

Jak wiedno w gromicznikù Kaszëbskò-Pòmòrskô Wëższô Szkòła we Wejrowie rôczi nié le swòjëch sztudérów w gwôsné mùrë. Leżnosc to je ùczałô kònferencjô, jakô colemło sã tikô kaszëbsczich sprawów. Latos òsoblëwie témizna bądze narzesziwa do pòlsczi samòstójnotë. Strzód aùtorów referatów to dô lëdzy, co nié le sã tim òd ùczałi stronë zajimają, le téż taczi, co […]

W kartësczim krézu przëjimają zgłoszenia zajinteresowónëch bëcym w Strzodowiszczowim Dodomù Samòpòmòcë w Kòbùsewie. Wiedno wicy mieszkańców wejrowsczégò krézu, strzód gardów na pierszim placu Rëmiô. We Wejrowie zaczãlë cykel szkòleniów z kòrzëstaniô z jinternetu, jesz są wòlné place. WTÓRK, 29 stëcznika W kartësczim krézu òni przëjimają zgłoszenia zajinteresowónëch bëcym – w Strzodowiszczowim Dodomù Samòpòmòcë w Kòbùsewie. […]

Z żôlã më dôwómë do wiédzë, że ùmarła prof. dochtór habilitowónô Éwa Rogòwskô-Cëbùlskô, bëlnô i wszechstronnô jãzëkòznajôrka, szpecjalistka z òbrëmieniô słowòùtwórstwa i ònomasticzi. Wiele lat bëła nôleżniczką Katedrë Pòlsczégò Jãzëka na Gduńsczim Ùniwersytece. Òpracowiwała téż wiele dokazów zrzeszonëch z kaszëbsczim jãzëkã, midzë jinyma zéwiszcza w Encyklopedicznym Doradnikù, dzãka ji robòce më wiémë wicy ò kaszëbsczich […]

Më ju znajemë lëdzy co mdą ùtczoné Òrmùzdowima Skrama – nôdgrodą co jã dôwô miesãcznik Pòmeraniô òd 1985 rokù. Latos sztaturkã dostnie 7 lëdzy, strzód jaczich to dô i artistów, i ùćzałëch i tëch co mają starã pòdskacëc strzód młodëch miłotã do kaszëbiznë. Klëka Radia Kaszëbë, 28.01.2019 

5 mln zł bòrgù chcą latos spłacëc w gminie Krokòwò. W klëce poznamy laureatów Skier Ormuzdowych za poprzedni rok. W Chmielnie to mòże ju zgłaszac pòwiôstczi i wiérztë w corocznëch lëteracczich kònkùrsach. PÒNIEDZÔŁK, 28 stëcznika 5 mln zł bòrgù chcą latos spłacëc – w gminie Krokòwò. Temù bùdżet na ten rok bądze zachòwawczi. Wzątk je […]

Rada Gminy Puck podjęła Uchwałę intencyjną dotyczącą zmian w funkcjonowaniu szkół. Według jej założeń szkoły w Celbowie i Werblini mają być zamknięte, a w Rekowie i Połczynie Górnym pozostaną jedynie dzieci które nie ukończyły 3 klasy, kolejne lata spędzą w placówkach w sąsiednich miejscowościach. Decyzja spotkała się ze sprzeciwem kadry i rodziców w szkole im. […]

Dzurã na drodze, skażoné widë, dewastacjã – to mòże w Pùckù zgłosëc przez Systemã Zgłoszeniów dlô Mieszkańców Nawet pół mln zł ùdëtkòwieniô mògą dostac gbùrze na pòstawienié swòji przetwórnie wërobinów W ti klëce sprawdzymë bédënk szrëcowiszcza w Serakòjcach PIĄTK, 25 stëcznika W Pùckù òni wdrożëlë nowi métel – kòmùnikacje z mieszkańcama. Dzejanié zaczął pòrtal, co […]

Zwikszą turistny pòtencjal Dwòrów i Pałaców – w midzënôrodny projecht sã włączëłë kaszëbsczé strzodowiszcza. W Serakòjcach ju mają miernik kwalitetu lëftu. To mdze kùlturalny wikeńd w Mùzeùm Emigracje w Gdinie. STRZODA, 23 stëcznika Zabëtkòwé òbiektë mdą bédowałë czekawé wëdarzenia i mdą òbjimniãté promòcjowima akcjama – gôdka ò projechce Dwòrë i Pałace Pôłniowégò Bôłtu. Z eùrodëtków […]

Zabytkowe obiekty będą oferowały ciekawe wydarzenia i zostaną objęte działaniami promocyjnymi – mowa o projekcie Dwory i Pałace Południowego Bałtyku. Ze środków europejskich na ten cel skorzysta 13 podmiotów z pięciu krajów – Polski, Niemiec, Szwecji, Litwy i Danii. – Inicjatywa jest dla nas ważna, ponieważ mamy prawdziwy skarbiec dworów i pałaców, o istnieniu których […]


Current track

Title

Artist