Kartuzë

Zakończyła się przebudowa przyszpitalnej apteki w Kartuzach. Powstał też łącznik oraz dwie pracownie. Inwestycja kosztowała 2 miliony złotych i w całości została sfinansowana przez samorząd powiatu kartuskiego i szpital. Remont trwał 8 miesięcy. Był niezbędny, ponieważ wraz z końcem roku straciłyby ważność pozwolenia sanitarne. – Więcej miejsca i poprawa warunków w przyszpitalnej aptece wpłynie pozytywnie […]

Samorząd województwa pomorskiego przygotuje projekt drugiego etapu obwodnicy Kartuz. Obejmuje on odcinek od Grzybna do Łapalic. Taką informację przywiózł wczoraj do Kartuz pomorski marszałek Mieczysław Struk. Podkreślił, że to nie jest odpowiedź na niedawny apel części miejskich radnych, lecz przygotowanie do wykorzystania unijnych funduszy z nowej perspektywy finansowej. Opisywał burmistrz Kartuz Grzegorz Gołuński. Budowa dwóch […]

Radni miejscy z Kartuz zabiegają o budowę kolejnych odcinków obwodnicy miasta. Po petycji do rządu i fiasku starań o wpisanie inwestycji do programu „100 obwodnic” zwrócili się do samorządu województwa pomorskiego. W piśmie do marszałka apelują o jak najszybsze zabezpieczenie i przeznaczenie środków finansowych oraz o wpisanie budowy kartuskiej obwodnicy do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego […]

W Kartuzach zakończono pierwszy etap budowy hospicjum. Na budynku zawisła wiecha. Buduje go Kartuskie Centrum Caritas przy wsparciu samorządów, które pokryją połowę kosztu szacowanego na 24 mln zł. Hospicjum ma przyjąć pacjentów w 2023 roku, profesjonalną opiekę znajdzie tam 36 osób. Na zawieszeniu wiechy był Piotr Szyca.

Każdy może być darczyńcą – będą w weekend przypominać wolontariusze Szlachetnej Paczki. Marszami w Kartuzach i Gdyni będą promować otwarcie bazy rodzin. Tworzyli ją przez ostatnie tygodnie odwiedzając rodziny w potrzebie. Wsparcie materialne ma być dostosowane do konkretnych sytuacji i pomagać w wychodzeniu z niezawinionej biedy. – W sobotę udostępnimy historie potrzebujących, a na marszach […]

Są szukóny wëstôwcowie na Gòdny Jôrmark. W Kartuzach zrobilë bekańt ò nabiorze. Jôrmark mdze za miesąc, ale ju je trzeba zgłaszac na niegò wôrë ë ùsłëdżi sparłãczoné z Gòdama. – Dlô mieszkańców ë letników to mô bëc leżnosc do kùpieniô strojików, artisticznégò rzemiãsła ë specjałów zrëchtowónëch przez białczi z kół wiesczich gòspòdëniów – gôdô bùrméster […]

W Kartuzach przy ulicy Kościuszki powstało miejsce integracji sąsiedzkiej. To jedna z Kartuskich Inicjatyw Mieszkańców. To rewitalizacyjny program skierowany do mieszkańców śródmieścia, wspólnot mieszkaniowych i stowarzyszeń. Zgłaszają do gminy swoje pomysły na poprawę warunków życia w ich okolicy, a po ich zakwalifikowaniu angażują się w realizację. W tym przypadku Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach pomagali […]

W Kartuzach w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących zamontowana zostanie klimatyzacja. Samorząd powiatu kartuskiego pozyskał na ten cel 49 tys zł. Podpisano już umowę z Wojewodą Pomorskim. Dotacja pokryje blisko połowę potrzebnej kwoty. Za 99 tys zł zmodernizowana zostanie sala gimnastyczna oddana do użytku 13 lat temu. Zakup i montaż klimatyzacji ma poprawić komfort pracy […]

Tańczyli i śpiewali, a przy tym dobrze się bawili. W Kartuskim Centrum Kultury zaprezentowało się sześć dziecięcych zespołów folklorystycznych – z Prokowa, Kiełpina, Dzierżążna, Staniszewa i Kartuz. Był to już szósty Przegląd Twórczości Kaszubskiej. Relację z 6. Przeglądu Twórczości Kaszubskiej w Kartuzach przygotował Piotr Szyca.

W Kartuzach podpisano umowę na kontynuację remontu powiatowej drogi między Przodkowem a Czeczewem. Nową nawierzchnię na odcinku z Kawli Górnych do Czeczewa położy kartuska firma Dromos. Prace mają potrwać do połowy listopada. Zamówienia udzielono z tzw. wolnej ręki, bo zaoferowana kwota była niższa niż zakładano w kosztorysie. Wykonawcą prac będzie firma, która modernizuje właśnie odcinek […]


Current track

Title

Artist

Background