Słuchaj Radia Kaszebe

  DD Kaszuby

  SAM_5331

  Łukôsz Brzezyńsczi – Kôrta Zagróżbów Bezpiekù

  Opublikowano 27 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Mòżesz rzec pòlicje, dze je nót wicy jich bôczënkù – fąkcjonariusze w Pùckù rôczą do kòrzëstaniô z Kôrtë Zagróżbów Bezpiekù. Jinteraktiwnô Kôrta pòzwòliwô lokalizowac pąktë, dze czãscy dochôdô do niebezpiecznëch sytuacjów i dze szandarze bë mielë ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  SAM_5324

  Zbigórz Bëczkòwsczi – edukacjô włączô w kùlturã

  Opublikowano 23 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Edukacjô jakno włączenié do ùczãstnictwa w kùlturze – taczé zdrzenié na ùczbë kaszëbsczégò mdze przedstawioné na kònferencje we Wejrowie. „Za mało bôczënkù dôwómë na historiã i kùlturã w ùczbie” – gôdô Zbigórz Bëczkòwczi – „blós dzãka ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  SAM_5328

  Wòjcech Rëbakòwsczi – pòmôganié na miodno

  Opublikowano 23 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Na sëto i na miodno to mòże pòmòc we Wejrowie. Teater Oko wëstôwiô szpëtôkel „Żeglarz” òb czas jaczégò to mdze zbiérka dëtków na Domôcé Hòspicjum pw sw. Judë Tadeùsza. Sztart ò 6:00 pò pôłnim w aùlë ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  SAM_5320

  Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk – Òska rôczi do Lëzëna

  Opublikowano 13 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Jak zwãk òbrabiac, artikel napisac i co zrobic cobë bëc dobrim aktorã – mdą sã ùczëlë na warkòwniach òrganizowónëch przez karno Òska. To je pierszô jinicjatiwa jistniejącégò niecałi miesąc Karna Młodëch Kaszëbów, jaczé fąkcjonëje przë lëzyńsczim ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  SAM_5310

  Mirosłôw Kùklik – zdënk z mòrzim i Florión Cenôwa

  Opublikowano 8 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Jaż trzë pòstacje są ùczestniwóné w nôblëższim czasu w Mùzeùm Pùcczi Zemie. Strzód nich jeden wôżny dlô Pòlôchów, dwùch – dlô Kaszëbów. Jednym z nich je Józef Chełmòwsczi, artista i lëdowi filozófa z pôłniowëch Kaszëb, jaczégò ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  belok

  Róman Drzéżdżón – „pòlkaszã” ò naszich zwëkach

  Opublikowano 1 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pòlkasz to je pòzwa miészónégò jãzëka. Gôdanié pò kaszëbskù z pòlsczima wstôwkama abò na òdwrót je pòwszédné i prawie tak gôdają bòhatérowie pòwiôstków w zbiérkù „Hurenamle kaszubskie” Rómana Drzéżdżóna. Ten pisôrz, satirik i badéra kùlturë kùńczi ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  SAM_5301

  Ks. Grzegorz Miloch – Hòspicjum sw. Wawrzińca w Gdinie

  Opublikowano 27 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  30 lat dzejalnoscë fejrëje Hòspicjum Sw. Wawrzińca w Gdinie, jedno òd nôstarszich w Pòlsce. Nôprzód òbjimało dozérã ùstnëch pacjeńtów doma, pózni sã zrodza brëkòwnota pòstawieniô dlô ni sztacjonarnégò hòspicjum. Czej zaczãła rosc lëczba môłëch pacjeńtów pòwsta ... czytaj dalej


  Back to Top ↑