Słuchaj Radia Kaszebe

  Opublikowano 13 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Dorota Miszewskô– czemù Etnofilologiô?

  Téma widnikòwi rozmòwë do Etnofilologiô na Gduńsczim Ùniwersytece. Ò nabiérze i mòcny pòzycje na rinkù robòtë gôdómë z absolweńtką Dorotą Miszewską.

  Kòżdi z drëchów co skùńcził latos etnofilologiã mô ju robòtã. – gôdô ò sytuacje na rinkù Dorota Miszewskô.

  Czerënk jaczi sztôłcy kaszëbsczé elitë na jeséń zacznie nowi rok. To mdą téż nowé mòżlëwòtë, bò òd tegò rokù absolweńcë òkróm prawów do ùczbë kaszëbsczégò dostną pòlonysticzné kwalifikacje. Ti, co chcą kaszëbisticzné wësztôłcenié bez pedagògicznëch ùprawnieniów mògą sã skùpic na kaszëbòlogicznëch zagadnieniach a w plac tëch dlô przińdnëch szkólnëch wëbrac jiné zajmë – to baro mòderné i elasticzné pòdchôdanié do sztudérë. Ti co sztuérëją etnofllologiã zaczinają z rozmajitą niwizną – są taczi co ju gôdają i piszą ë taczi, co pierszi kòńtakt z kaszëbizną mają dopiérze przed sobą. Niejedny, tak jak Dorota Miszewskô, gòsc aùdicje Na Widnikù Kaszëbë chcała zacząc gadac w swòjim òjczëstim jãzëkù.

  Dorota Miszewskô przed miesądzã òbroniła licencjat na etnofilologie a terô zachãcywô jinëch do zapisaniô sã na ten czerënk. To je mòżlëwòta dobëcô całowny wiédzë ò najim jãzëkù i lëteraturze, ale téż kònkretë – zatrudnienié w szkòle – pòwiôda na naji antenie. Registracjô dérëje do 20 lëpińca. Tuwò dalszé dzéle aùdicje: ò programie sztudiów i Dorota w rolë eksperta.

  Na Widnikù Kaszëbë, 13.07.2018

  Udostępnij: Share on Facebook93Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑