Słuchaj Radia Kaszebe
  Gduńsk

  Opublikowano 28 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Gduńsczi Ùniwersytet gòscy Aleksandra Mudrégò z Serbie

  Prowadzy wëkładë ò rusyńsczi miészëznie, a przë leżnoscë pòznôwô miészëznã kaszëbską – Gduńsczi Ùniwersytet gòscy Aleksandra Mudrégò z Serbie.

  – Dzysô naju je 15 tësący i Serbiô zagwësniwô nama swòje prawa – gôdô Aleksander Mudri.

  W òbrëmienim programë Erasmùs ten asysteńt na katedrze rusynisticzi na ùniwersytece w Nowim Sadze prowadzy cykel wëkładów ò jãzëkù swòji miészëznë. Rusynowie trafilë do Serbie w 18 stalatim, czej pò wòjnie w Òsmańsczim Jimperium terenë Vojvodinë bëłë zdzesątkòwóné i bëło nót je òsedlëc. Mùszi téż rzec, że historiô jich pismieniznë je starszô jak nasza, òd 18 stalata pòwstôwałë rusyńsczé szkòłë i jinstitucje dzejającé przë Kòscele. Wizyta gòsca to je téż leżnosc do zapòznaniô gò z kaszëbsczim strzodowiszczã i przërównaniô sytuacjów tëch dwùch miészëznów. Jegò dozéraczã je profesór Duszan Pażdżersczi jaczi zapòznôwô gò z Kaszëbama. Aleksander Mudri na Kaszëbach mdze do strzodë. Przë leżnoscë tegò pòtkaniô i rusyńskô i kaszëbskô strona zadeklarowałë chãc zmòcnieniô łączbë w przińdnoce.

  Klëka Radia Kaszëbë, 28.03.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑