Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 31 grudnia, 2013 | przez Pioter Cëskòwsczi

  0

  Klëka 2013.12.31 (csb)

  1. Falstart etnofilologie, ale téż wicy tëch co ùczą sã kaszëbsczégò w szkòłach ë wicy samorządzënów z polskò – kaszëbsczima tôflama- taczi béł nen rok w Kraju Kaszëbów.
  2. Z rozwôgą ë nôlepi na trzezwò – ò bôczenk przë zôbawie ze sztëcznyma ògniama apelëją dochtorzë z ratënkòwich òddzélów.
  3. Rzucanié kùrzeniô,nalezénie robòtë czë zdanie cédla na jachanié – taczé mómë midzë jinszima pòstanowienia na nowi rok.

  Radio Kaszëbë, 11.55


  Wtórk, 31 gòdnika

  flaga kaszubskaTo béł dobri rok dlo Kaszëbów. Wiele sã dzejało, chòc bëłë też spektakùlarné pòrażczi. Taką gwësno bëło nieòdemkniãcé kaszëbsczi etnofilologie na Gdùńsczim Ùniwesytece. ò tim Ana Cupa – Dzeminskô.

  fajerwerkiZ rozwôgą ë nôlepi na trzezwò – ò bôczenk przë zôbawie ze sztëcznyma ògniama apelëją dochtorzë z ratënkòwich òddzélów.
  Głosno ë farwno bãdzemë òddzãkòwiwac sã ze starim ë witac Nowi Rok. Czãsto równak sztëcznych ògniów ùżëwają nietrzezwi lëdze, zdarziwô sã też nieprzeczëtac czë nie pòstãpòwac zgódno z jinstrukcją – tedë zôbawa mòże skùńczëc sã na retunkòwim òddzélu. Zylwester to dlô retunkòwich służbów czas òsoblëwò cãżczi robòtë. W kartësczi bòlecë karetczi wëjeżdziwają ti nocë dwa razë czãszczi – wielosc jinterwencjów rosce z 20 do 40 – gôdô òrdinatór szpitalnégò retunkòwégò òddzélu w Kartuzach. Paùel Witkòwsczi dodôwô, że „Wszëtkò je dlô lëdzy – zôbawa alkòhòl ë sztëczny ògnie. Nie chcemë zabôczëc równak ò ùmiôrze ë rozwôdze”. Ë prawie co rokù czëjemë ò wiele ùrazach sparłãczonych z nierozsądnym ùżëwanim sztëcznych ògniów. Tej chcemë pamiãtac -sztëczné ògnie to zabôwa dlô ùstnych ë do tegò trzezwich. Gduńskô kòmenda wòjewódzka pòlicje na swòji jinternetowi starnie doradzywô téż, cobë nie òdpaliwac wëbùchòwich materiałów w zamkłich placach ë nie próbòwac pôlëc z rãczi nieprzeznaczonych do tegò pirotechnicznych rzeczów.

  nowy rokRzucanié kùrzeniô ,nalezénie robòtë czë zdanie cédla na jachanié – taczé mómë midzë jinszima pòstanowienia na nowi rok. Dlô wielu zôczątk nowëgò rokù to je szansa, cobë stac sã lepszą wersją samégò sebie. Òdrzucywómë niepòwòdzenia ë z nôdzeją mëszlimë so: „latos bãdze jinaczi”. Jaczé są nowòroczné snienia mieszkańców Kartuz sprôwdzywała Damroka Kwidzyńskô. Nama òstôwô żëczëc mòcny wòlë ë kònsekwencje, a téż përzinczi szczescégò przë zjiscywanim nowòrocznych pòstanowieniów.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , ,
  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑