Słuchaj Radia Kaszebe
  Kaszëbë

  Opublikowano 2 stycznia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kaszëbskô Jednota ògłosa Rok Kaszëbów westrzód słowiańsczich nôrodów

  2017 rok w Kaszëbsczi Jednoce minie pòd znakã słowiańsczi wespółrobòtë. W 200 roczëznã ùrodzeniô Floriana Cenôwë i równo 150 lat pò Słowiańsczim Zjezdze w Petersbùrgù to dô projechtë jaczé mają na celu zbrzątwienié sã z jinyma nôrodama Słowianów, taczima jak Łużëcczi Sorbòwie, czë Lemkòwie.

  – Më kòrzëstómë z rôczbë i sami rôczimë do wespółrobieniô na słowiańsczim gónie – gôdôł na naszi antenie przédnik Kaszëbsczi Jednotë Karól Róda.

  Kaszëbsczi nôród òd czasów Cenôwë trzimôł kòńtaktë z jinyma słowianama na dënëdze słowianofilsczich dejów. Dzysô takô wespółrobòta je pòtrzébnô temù, że, jak cwierdzą nôleżnicë Kaszëbsczi Jednotë më mómë pòdobné historie, żëjemë w pòstkòmùnistnëch państwach i na nowò szukómë swòji juwernotë. W kalãdôrz stałëch wëdarzeniów Jednotë wpisywô sã òrganizowóny we Wiôldżi Wsë Biég Jednotë Kaszëbów. Latos òkróm dwùch distansów dlô ùstnëch i biégù do Sławòszëna do placu ùrodzeniô Floriana Cenôwë òrganizatorowie przewidiwają biég dlô młodëch na 1238 métrów. Taczi òbrechòwóny co do métra distans mô symbòliczné znaczenié. Gôdkã z naszim gòscã to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl. Ò Kaszëbsczi Jenoce mòże pòczëtac na jich stronie www.kaszebsko.com.

  Klëka Radia Kaszëbë, 02.01.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑