Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 listopada, 2013 | przez n.landowska

  0

  Klëka 2013.11.06 (csb)

  1. Bãdze kaszëbsczé memorandum do rządu w Warszawie w sprawie dodôtkòwich dëtków na ùrëchòmienié pierszégò kaszëbsczégò czérënkù na wëższi ùczëbnie.
  2. Jedno z nôlepszich prozatorsczich dokazów Lech Bądkòwsczégò bãdze witro promòwóné w Gduńsczim klubie Żak.
  3. Nie chcemë wstidzëc sã noszëc òdblôsków, òne mògą ùrëtac żëcé – apelëje pòlicjô.

   

  Radio Kaszëbë, 11.55

  Strzoda, 6 lëstopadnika

  uniwersytet gdanskiBez financòwi pòmòcë z bùdżetu państwa nie ùdô sã òtëmknąc etonfilologie na Gduńsczim Ùniwersytece – pierszégò kaszëbsczégò czierënkù na wëższi ùczëbnie. Jak zapòwiôdają dzejarze – bãdą pisac memorandum do rządu w Warszawie. Chcemë przëbôczëc, że etnofilologiô miała bëc òtëmkłô ju w rujanie tegò rokù. Kaszëbi równak za baro pewno przëjãlë, że na ten czérënk naléze sã jaż 25 chãtnëch. Bëło jich blós 14 sztëk. Przë taczi lëczbie ùczebnie nie je stac na òtëmkniãcé nowégò czérënkù. Dlôte bãdzemë pisac ò dodôtkòwé finance z minysterstwa – zapòwiôdô profesor Cezari Òbrach-Prądzyńsczi. Jeżlë ùdô sã pòzyskac dëtczi, kaszëbskô etnofilologiô mô òstac òtëmkłô na Gduńsczim Ùniwersytece w przidnym akademicczim rokù.

  slides polow nadzieji promocja1„Połów Nadziei” – taczi titël mô ksążka Lecha Bądkòwsczégò, chtërnô dożdała sã w kùńcu pierszégò wëdaniô w wòlnym kraju, bez jintegracje cenzurë. Prozã kaszëbsczégò spòlëznowégò dzejarza ë gazétnika prezenterëje wedôwizna Region, witro w gduńsczim klubie Żak bãdze promòcjô ksążczi. Lech Bądkòwsczi béł Kaszëbą z wëbioru, aktiwnym dzejarzã na rzecz samòrządzënoscë Pòmòrzégò ë wëspółzałóżcą Zrzeszeniô Kaszëbów. W lëteraturze dôł sã pòznac przede wszëtczim ze swòjich historicznych dokazów. „Połów Nadziei” to je jednô z niewiele jegò pòwiésców. A równoczasno jedna z nôlepszich – gôdô wëdôwca Połowu Nadziei Jarosłôw Ellwôrt. Pòdług niegò ksążka òstała napisónô òb czas pòliticzny òdwilżë w piãcdzesątich latach, równak wëchôdała tak dalek pòza ôrt, w jaczim tedë sã pisało, że dzysô nick nie stracëła na ùniwersalnoscë ë mòże bëc wcyg chãtno czëtónô – téż przez młodëch. Przedmôwã do wëdônégò przez Wedôwiznã Regiona „Połowu Nadziei” napisôł Paùel Huelle. Wiceprzédnik Pen Clubu bãdze witro gòscã na promòcje dokazu Bądkòwsczégò w gduńsczim klubie Żak. Razã z kôrbiónką ò ksążce bãdze tam téż wernizaż niezwëczajnégò wëstôwkù -kòmiksowégò kòlażu, chtëren pòkazywô żëcé Lecha Bądkòwsczégò. Promòcjô ë wernisaż bãdą witro ò gòdzënie 6 pò pôłnim w gduńsczim klubie Żak na Aleje Grunwaldzczi – krótkò Ùniwersytetu.

  opaski odblaskoweNie chcemë wstidzëc sã noszëc òdblôsków, òne mògą nama ùrëtac żëcé – apelëją pòlicjance. To je baro wôżné òsoblëwò òb jeséń ë zëmã, czej smrok zapôdô rëchli, a wiodro czãsto pòwòdëje lëchą widocznosc. Pòlicjô przëbôcziwô, że òbrzëszk noszeniô òdbalskòwich elementów w zabùdowónym terenie mają dzecë do 15 lat stôrich. Ale bédëje ùżëwanié na przemiôr szpecjalnych òpôsków téż ùstnym ë wszëtczim tim, co jeżdżą na kòłach. Dzãka temù elementowi mòżemë ùniknąc tragicznégò wëpôdkù – pòdsztrichnywô rzecznik pòlicje z Kartuz Jarosłôwô Kréfta. Szoférzë, chtërni jadą 90 km/h pieszégò bez òdblaskù òbaczą z òdległoscë kòl 30 metrów. Pò założenim òdblôskòwégò liwkù czë òpasczi, wanożnika mòżnô òbaczëc z piãc razë wikszi òdległoscë.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , ,


  O zespole  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑