Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 listopada, 2013 | przez n.landowska

  0

  Klëka 2013.11.08 (csb)

  1. „To je krótczi, to je dłudżi” mô stac sã symbòlã Wejrowa. Ùdbã wëwòła wiele kòntrowersjów.
  2. Karno sztudérów Pòmòraniô wëbrało latoségò dobiwcã Medalu Stolema – je nim Jerzi Nacel, aùtor kaszëbsczégò ùczbòwnika do chemie.
  3. Bãdze specjalnô stegna dlô kòłów, chtërną dojedzemë ze Gduńska do Mùzéùm Pòlsczégò Himnu w Bãdominie kòl Kòscérznë.

  Radio Kaszëbë, 17.55

  Piątk, 8 lëstopadnika

  Song_-kaszubskie_nuty-Wejrowò je pòdzéloné w sprawie Kaszëbsczégò Abecadła. Wëszëznë chcą pòstawic szlach betonowich słëpów, na chtërnych wërëté bãdą wëjimczi znóny kaszëbsczi spiéwë. To je marnotrawienié pùblicznych dëtków – grzëmi òpòzycjô w radzeznie miasta. Bò jeden słëp to kòszt jaż 50 tësacy złotëch.

  j. nacel1Karno Sztudérów Pòmòraniô wëbrało latoségò dobiwcã Medalu Stolema. To je jedna z nôwôżniészich kaszëbsczich nôdgrodów, przëznôwonô co rokù lëdzom, chtërny na rzecz Kaszëb robilë z mòcą miticznych stolemów. Medal dostónie Jerzi Nacel, aùtor ùczbòwnika „Chemiô òglowô ë òrganicznô”, chtëren latos òstôł wëdóny. Jerzi Nacel z wësztôłceniô je farmaceùtą, z zamiłowaniô historikã ë pòpùlarizatorã kaszëbsczi kùlturë – za co òstôł łoni wëróżniony Òrmùzdową Skrą. Ò ùzasadnienie wëbioru Jón Jabłońsczi pëtôł przédniczkã Pòmòranie, Magdalénã Bigus. Jerzi Nacel òstôł przez karno sztudérów Pòmòraniô wëaprtniony w grëpie 16 nadesłónych kandidaturów. Ùroczësté wrãczenié Medalu Stolema bãdze 25 lëstopadnika we Gduńskù, w Ratuszu Stôrégò Miasta. Wstãp je wòlny.

  sciezka rowerowaZe Gduńska do Mùzéùm Pòlsczégò Himnu w Bãdominie bãdze mòżno dojachac kòłã. Profesjonalné stegnë dlô kòłów rëchtëją gminë Kòlbùdë, Przëwidz ë Nowô Karczma. Stegnë pòwstają stroną wòjewódzczi sztrase numer 221, z Bãdomina do Gduńska mómë wicy jak 30 km. Swój wëjimk ju zrëchtowała gmina Nowô Karczma. To 12 km w baro ùroklëwim òkòlim – gôdô wójt Andris Pòllôch. Pò Nowi Karczmie swój wëjimk zrëchtowała téż gmina Przëwidz, w przidnym rokù przińdze czas na gminã Kòlbùdë.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , , , ,


  O zespole  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑