Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 31 lipca, 2014 | przez Pioter Cëskòwsczi

  0

  Klëka 2014.07.31 (csb)

  1. Zelarkô, kòwôl ë tkaczkô brekòwni – rëszëła rekrutacjô robòtników do pòwstôwający Pòmòrsczi Strzédnowieczny Òsadë w Sławùtowie w gminie Pùck.
  2. W sobòtã biôtka! Rëchtëją sã ju do ni pòd Swiecënã w gminie Krokòwa, gdze pòwstôwô strzédnowiecznô zagroda.
  3. W ti klëce sprôwdzëmë też, co nôlepi pic òb czas hëcë.

  Radio Kaszëbë, 11.55

  Czwiôrtk, 31 lëpińca

  osada kleka 1Zelarkô, kòwôl ë tkaczkô brekòwni – rëszëła rekrutacjô robòtników do pòwstôwający Pòmòrsczi Strzédnowieczny Òsadë w Sławùtowie w gminie Pùck. W lese bãdą zrãbòwé chëczë – bez ùżrwaniô gòzdzów, bãdze też palisadô – wszëtkò na ôrt òdkrëcégò archeòlogów na Pòmòrzim. Òsadô je zjiscenim snieniów lubòtnika historie naszégò regionu Môrcëna Selonke – ë eféktã staraniów Fùndacje Sławny Gród. Òsada mô pòwstac do kùńca rokù, rëchli nót je nalézc ë przeszkòlic robòtników – tak cobë z zôczątkã przidnégò rokù mòżno sã bëło wëbrac do Sławùtowa na żëwą ùczbã historie. Cobë nalézc robòtã w Pòmòrsczi Strzédnowieczny Òsadze brekòwnô je pasjô, rãczné zdolnosce, chãc kòmùnikacje. Robic tam mają – zelarkô, jantrnik, tkaczkô, garncôrz, kòwôl, piekarz, brekòwny bãdze też kònserwator. Reglë nabòru òstałë ùmieszczoné na jinternetowi starnie Krézowégò Ùrzãdu Robòtë w Pùckù, tam też mòzna dowiedzec sã wicy na tã témã.

  swiecino-bitwaStrzednowiecznô wies pòwstôwô w Swiecënie w gminie Krokòwò. Zamieszkają w ni lubòtnicë, chtërny òdegrają w sobòtã wôżné wëdarzenié w trzënastolatny wòjnie, chtërnô bëła midzë Pòlôchama a Krziżakama. To bëła pierszô pierszô dobëtô biôtka pòlsczégò ricerstwa w ti kampanie, pò i prziszłë pòstãpné, chtërne doprôwadzëłë do pòwrotu Pòmòrzégò do Pòlsczi. Òrganizatorã jinscenizacje je Ricersczé Bractwò spòd Nordowi Gwiôzdë, wspiarcé zagwësnywają też lubòtnicë z Pòmòrza ë Pòlsczi. Òdtwòrzenié biôtczi z 1462 rokù to przédny pąkt programù, ale ju òd rena bãdze mòżno zwiedzywac wies ricerską. Bãdą tam pòkôzczi strzédnowiecznych tuńców, zbrojów, mùsztrë ë òbleczeniów.  Ricerskô wies w Swiecënie bãdze ôpen 2 zélnika dlô òbzërających òd 10.00 reno do 7 wieczór z paùzą na jinscenizacjã biôtczi. Òna sã zacznie ò 3 pò pôłnim. Wstãp je wòlny.

  upalyÒb czas hëcë nót je pic òd dwùch do trzech litrów płinów òb dzéń, nawetka jeżlë nie czëjemë sã spragłi – przëbôcziwómë za szpecjalistama. Przede wszëtczim nót je dawac bôczenk na dzecë, chtërné òb czas zabôwë mògą zabëc ò picym. Co nôlepi pic òb czas hëcë? Mineralną wòdã, jakô chùtkò znikwi pragnienié. Dobrim ôrtã na wësok temperaturë je też sok, nôlepi na swiéżo wëcëskóné z brzadu czr ògrodowiznë – na przemiôr z tomatów, chtërne są zdrzódłã pòtasu, jaczi tracymë razã z mòkã. Wôrt je też sygnąc na przemiôr za kòktajlã ze swiéżich gùrków – receptã zdradzy nama Mariô Blok z Karna Wiejsczich Gòspòdiniów z Kamienicë Szlachecczi. Chroniące sã przed òdwòdnienim wôrt je sygnąc za brzadã, chtëren nawetka w 90% je z wòdë, przede wszëtczim ten z wiele pòtasu, to je: mòrele, kresznie, brzoskwinie, krëszczi ë citrusë. Do szkła mineralny wòdë mòżno dodac sztëczk citrónë, lest pfefermiãtë abò melisë – a czim chłodzą sã naji słëchińcowie? Wôżné, cobë òb czas hëcë nie pic baro miodnégò napitkù. Cëczier pòwòdëje to, że płinë gòrzi sã wchłaniają.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone

  Tagi: , ,
  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑