Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 3 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.03 (csb)

  • Proaùtonomiczny rząd òbjimnął we wtórk rządë na Kòrsyce. Gratulacjowi beszit òdkôza Wòlnô Eùropejskô Przëstojizna, jaczi nôleżnikã je Kaszëbskô Jednota.
  • Przejôzd midzë nordową Gdinią a ceńtrum gardu mdze lżészi – dzãka wiaduktóm na Pùcczi sztrase.
  • Bądze wikszi bezpiek na wòdze – nowi, szpecjalistny bôt trafił do retowników z Pùcka.

  STRZODA, 3 stëcznika

  • Na Kòrsyce chcą wikszi samòstójnotë – pòkôzałë to efektë gòdnikòwëch welacjów.

  Kòrsykańsczi nacjonaliscë we wtórk przëjimnãlë rządë w aùtonomie. Bãdze to pòsobny pò Katalonie plac biôtczi ò samòstanowienié? Sytuacjã mònitorëje Adóm Hébel.

  • Przeszkôdzającé remòńtë Estakadë to je czôrné snicé – mieszkańców nordowëch fërtlów Gdinie.

  Przez bansztrëkã dlô pasażérów a téż banowi szpùr jaczi jidze do pòrtu, òminiãcé sztrasë Kwiôtkòwsczégò téż wiele zbawi. To sã mô zmienic dzãka dwóm wiaduktóm na Pùcczi sztrase. Przë jednym przejezdze më òminiemë bansztrëkã górą, przë drëdżim przejedzemë pòd nią. Tak je nót zrobic, bò mieszkańców nordowëch fërtlów grãdzą czãsté remòńtë Estakadë – gôdôł w naji pòrénkòwi aùdicje Mark Stãpa, wiceprezydeńt Gdinie do sprawów rozwiju. Za pòstawienié wiaduktów to przińdze kòl 60 mln zł, jaczé wëłożi Ùrząd Gardu Gdinie i PKP PLK, dzél strzodków pùdze z eùrodëtków. Gard mô pòdpisóné ùgôdënk z banowim prezwòznikã zgódno z jaczim przejazdë pòd i nad bansztrëką na Pùcczi sztrase mdą òdemkłé nôpózni w 2021 rokù. Gôdkã z gòscã to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  • Barżi bezpieczné mô bëc kąpanié w wòdach Pùcczégò Wikù – dzãka szpecjalistnémù mòtórowò-pòntonowémù bôtowi jaczi zbògacył sprzãtową bazã retowników z Gardowégò Òstrzódka Spòrtu i Rekreacje w Pùckù.

  Do retënkòwi jednostczi trafiłë téż trzë defibrilatorë, dwa radiotelefònë i medicznô torba pierszi pòmòcë. – Ten sprzãt zwikszi bezpiek nié le òb lato – gôdô direchtór pùcczégò MOKSiRu Janusz Klimczuk. W planach to dô pòsobné sprawùnczi dlô pùcczich retowników – do kùńca gromicznika do tamti jednostczi mô trafic terenowi wóz i sprzãt do òbzéraniô wiodra.Za sprzãt dlô retowników z pùcczégò MOKSiRu to przińdze wnet 1 mln 400 tës zł. We wikszim dzélu je ùdëtkòwiony z eùrodëtków w òbrëmienim projechtu „Zwikszenié bezpiekù przez wëpòsażenié jednostków retowiznë na terenie gminów Midzëgminowi Zrzeszë”, wnet 274 tësące zł dorzucył do sprawùnków gardowi samòrząd z Pùcka.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑