Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.04 (csb)

  • Gwiôzdczi mògą bëc wpisóné na Krajewą Lëstã Niematerialny Kùlturowi Spôdkòwiznë UNESCO.
  • Gminowi Òstrzódk Kùlturë w Serakòjcach mô nową direchtórkã. Stanowiszcze òbjimnãła Judita Kroskòwskô.
  • Jak òriginalno spãdzëc latosy karnawôł? Zycher to je wôrt jic na Karnawałowi Bal do Bëtowa.

  CZWIÔRTK, 4 stëcznika

  • Gwiôzdczi bë miałë bëc wpisóné – na Krajewą Lëstã Niematerialny Kùlturowi Spôdkòwiznë UNESCO.

  Pasowné cedle trafiłë dzysô do Jinstitutu Nôrodny Spôdkòwiznë i nie są òdrzuconé. Ùdbòdôwôcz pòdimiznë to Nôrodné Mùzeùm we Gduńskù przë wespółrobòce KPZ i Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Serakòjcach. Ò sprawã pitôł Pioter Szëca.

  • Gminowi Òstrzódk Kùlturë w Serakòjcach – mô nową direchtórkã.

  Judita Kroskòwskô z Kòscérznë zastąpi na tim placu wielelatną direchtórkã Jirénã Kùlwikòwską, jakô szła na emeriturã. Nową direchtór mają wëbróné w drëdżim kònkùrsu na to stanowiszcze – z szesc bédënków blós jeden zjiscywôł fòrmalné wëmôgania. Judita Kroskòwskô rëchli robiła w Kaszëbsczim Lëdowim Ùniwersytece we Wieżëcë. Liczi, że dobëté tam doswiôdczenié mdze proceńtowało przë czerowanim serakòjsczim GOKã. Do témë më jesz wrócymë pò 15 stëcznika, czej nowô direchtórka zacznie robòtã w GOKù w Serakòjcach.

  • Kaszëbsczé menu, mùzyka i ruchna – kaszëbsczi karnawałowi bal òrganizëje jak kòżdi rok Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié w Bëtowie.

  Rozegracjô mdze 2 gromicznika. Karnawôł to je tradicjowò czas zôbawë i ùcéchë. Żebë gò òriginalno spãdzëc, w Bëtowie ju wiele lat je òrganizowóny Kaszëbsczi Bal. Do tuńca graje na żëwò kapéla, ùczãstnicë mają leżnosc zaprezeńtowac sã w swietlëcowëch ruchnach, brac ùdzél w kònkùrsach i zôbawach. – Më rôczimë gòscy z całëch Kaszëb do ùdzélu w najim pòtkanim – gôdô przédnik bëtowsczégò partu KPZ Katarzëna Kòzłowskô. Zgłoszenia na Kaszëbsczi Karnawałowi Bal przëjimô Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié w Bëtowie.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑