Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 8 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.08 (csb)

  • Czerownicë bùdacje, kamienarze i mechanicë maszinów – to są warczi w jaczich bez tôklu nalézemë robòtã w kartësczim krézu.
  • Òd 20 lat wespiérô i promùje pòdjimiznë – Regionalnô Jizba Pòdjimarzów Norda Biznes we Wejrowie.
  • W Chalëpach 150 lëdzy wzãło ùdzél w trzecym Nowòrocznym Biégù.

  PÒNIEDZÔŁK, 8 stëcznika

  • Czerownicë bùdacje, kamienarze i mechanicë maszinów a ùrządzeniów są pòtrzébny w kartësczim krézu – wëchôdô z rapòrtu Pòmòrsczégò Òbserwatorium Rinkù Robòtë.

  Ekspercë mają tam zdiagnozowóné 63 deficytowé warczi. 5 je za to w nadwëżcë – jak ekònomiscë czë szpecjaliscë pùblëczny administracje. Efektóm badérowaniô sã przëzdrzôł Pioter Szëca.

  • Òd 20 lat wespiérô i promùje pòdjimiznë – jubileùsz fejrëje Regionalnô Jizba Pòdjimarzów Norda Biznes.

  Rëchli znónô jakno Regionalnô Jindustrialno-Hańdlowô Jizba mô sedzbã we Wejrowie i zrzesziwô wicy jak 90 gòspòdarczich pòdmiotów. To są tak môłé firmë jak i te co zatrudniwają pôrãset robòtników z krézów pùcczégò i wejrowsczégò a sąsadëjącëch. – Geszeftnicë mają leżnosc sã pòznac i zaczic wespółrobic – gôdô wiceprzédnik Nordë Biznes Lészk Glôza. Òkróm narzesziwaniô geszeftowëch łączbów jednym z célów Nordë Biznes je pòmôganié pòdjimarzóm – jak chòcbë przez òrganizowanié kònkùrsu Pòmòrsczi Biznesplan. Regionalnô Jizba dzejô téż prospòlëznowò. Ùroczëstô gala na 20-lecé Regionalny Jizbë Pòdjimarzów Norda Biznes mdze w piątk we Wejrowie – w Kaszëbsczi Filharmónie.

  • Żebë aktiw zacząc rok i zgòbic pògòdowé kilogramë – 150 lëdzy bëło na trzecym Nowòrocznym Biégù w Chalëpach.

  Zmierzëlë sã z dwóma distansama: 5 i 10 km. Tradicjowò nie bëło pòmiaru czasu ani klasyfikacje, bò biég je òrganizowóny nié dlô riwalzacje, a dlô zbrzątwieniô i fejn zôbawë. Nowòroczny Biég òd trzech lat òrganizëje stowôra Biegamy Razem Władysławowo. W Chalëpach tak cos bëło pierszi rôz.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑