Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 9 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.09 (csb)

  • Dwa z trzech bùdinków Mùzealny Òbéńdë w Òstrowie kòl Wiôldżi Wsë są ju fardich.
  • W Kartuzach òni zbiérają fańtë na licytacjã we finale WOSPù.
  • Spòt z ùdzélã Kamila Bednareka zachãcywô do niedzélny zbiérczi krëwi w Rëmi.

  WTÓRK, 9 stëcznika

  • Rekònsztrukcjô „Mùzealny Òbéńdë w Òstrowie” na półmetkù – Mùzeùm Pùcczi Zemie skùńczëło remòńt dwùch z trzech 19 stalatnëch òbiektów.

  Robòta je skùńczonô w gòspòdarczim bùdinkù przecygnionym 8 lat nazôd do Òstrowa z plebanie w Pùckù. Naléze sã w nim recepcjô, jizba nôtërë Rezerwatu Biélawa i ekspòzycjô pòswiãconô pszczelarstwù na Pòmòrzim. – Òd spòdlégò më mómë téż zrekòńsztruòwóné mieszkalną kôtã na mòdło ti wëbùrzony w 2006 rokù we Wiôldżi Wsë – gôdô direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie Mirosłôw Kùklik. Robòta przë rekònsztrucje Òbéńdë w Òstrowie sã zacza w pòłowie łońsczégò rokù, Mùzeùm Pùcczi Zemie dostało na to 50 tës. zł. z gminë Wiôlgô Wies i 90 tës. z pùcczégò krézowégò starostwa. Kòsztë baro òbniżelë dzãka rozłożeniémù robòtë na etapë. Rekònsztrukcjô Mùzealny Òbéńdë w Òstrowie w gminie Wiôlgô Wies mô dérowac nôpózni do kùńca przińdnégò rokù

  • W Kartuzach òni zbiérają fańtë na licytacje we finale Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë – jegò 26tô edicjô mdze w tã niedzelã.

  WOSP mdze zbiérac pieńdze na wërównanié szansów w lékarzenim nowòrodków. Fùńdacjô chce zwëskac dlô nich m. jin. stanowiszcza do resuscytacje, jinkùbatorë, aparatë do niejinwazjowégò wspòmôganiô òddëchaniô, jinfùzjowé pómpë, diagnosticzny sprzãt. Tradicjowò równoleżno do kwestë mdą robioné licytacje. W Kartuzach na fańtë do zlicytowaniô òni mdą żdelë do piątkù. – To je mòże przënaszac do Kartësczégò Ceńtrum Kùlturë – gôdô jegò direchtórka Aleksandra Macybòrkô-Pëtka. W pòmòrsczim wòjewództwie dzejają 102 sztabë, w całi Pòlsce jich je do gromadë 1 tës 700. W niedzelã mdze kwestowac 120 tës. wòluntérów.

  • Spòt z ùdzãlã Kamila Bednareka mô zachãcëc w Rëmi do ùdzélu w zbiérce krëwi – to w nôblëższą niedzelã.

  Rëmiô je znónô z cyklicznëch akcjów hònórnégò krëwiodawstwa, łoni tam zebrelë 70 l krëwi. Rëmsczé zbiérczi są dwa razë do rokù. Pierszô przë leżnoscë finału Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë, drëgô òb lato. Za òddôwającyma kréw wiedno żdżą tutë z darënkama – fùńdowóné przez partnérów akcje, m. jin. bònë na masowanié, kùpònë na basén czë do restaùracje. Dodôwkòwą zôchãcbą latos mô bëc rôczba òd Kamila Bednareka – w spòce jaczi je prawie w jinternece òpùblikòwóny. Do òddôwaniô krëwi rôcził téż prowadny gardowi radzënë Ariél Sënicczi. Zbiérka w Rëmi mdze 14 stëcznika w gòdzënach òd 9 reno do 2 pò pôłnim w NZOZ Panaceùm przë Katowicczi 16.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑