Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 10 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.10 (csb)

  • 18 mln zł wëdelë łoni na jinwesticje w gminie Pùck.
  • Rëmiô 17 rôz włączô sã do Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë – finał w tã niedzelã.
  • Më ju wiémë czedë mdze mógł sã pùrgac pò kaszëbsczich stokach.

  STRZODA, 10 stëcznika

  • 18 mln zł szło na jinwesticje, co trzecô złotówka z ti pùlë na mòdernizacjã drogów – w gminie Pùck mają pòdrechòwóné ùszłi rok.

  Prijoritet to bëło ùcwiardzenié i òdwòdnienié pôrãnôsce gminowëch drogów i pòstawienié w wedle nich chòdniszczów. – Na ten cél më delë wicy jak 6 i pół mln – gôdô wójt Tadeùsz Pùszkarczuk. Wnet mëlión zł przëszło na pòstawienié trzech wielefąkcjowëch bòjiszczów w Lésniewie, Górnym Rekòwie i Mierëszënie. Pòsobny mëlión szedł na rozbùdowã spòdlëczny szòłë w Pôłchòwie – ta jinwesticjô przez zawalenié sã scanë òb czas robòtë sã przecygnie na latosy rok i zabierze jesz nômni 4 mln zł. To je jedna z przëczënów dlô jaczich gminowémù samòrządowi zafelało strzodków na realizacjã pòspólnégò zadaniô z krézowim starostwã. Rozbùdowa szkòłë w Pôłchòwie mdze téż jedną òd nôdrogszich jinwesticjów gminë Pùck w tim rokù – wicy przińdze blós za bùdacjã kòłowëch stegnów za 4 mln zł i rechòwóné na 10 mln pòstawienié karnôlizacje w Darżlëbiu, Lésniewie i Mrzeżënie.

  • Cobë dac nowòrodkóm szanse na żëcé – 50 wòluntérów z charakteristnyma sërduszkama wińdze w niedzelã na sztrase Rëmi.

  Gard ju 17-ti rôz sã włącziwô do finału Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë. W 26 òglowòpòlsczim finale Òrkestra graje dlô nômłodszich – dëtczi pùdą na sprzãt do neònatologicznëch òddzélów. – W Rëmi më przewidiwómë rekòrd – zapòwiôdô przédniczka rëmsczégò sztabù WOSP, Jolańta Król. W Rëmi òrkestra mdze zbiérac nié blós pieńdze – tradicjowò w przëchòdnie Panaceùm mdze téż zbiérka krëwi. Pierszi rôz òb czas wiôldżégò finału òni mdą szëkac za dôwcama szpikù. Niedzélny finał Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë w Rëmi mdze w dwùch placach – ò 2 pp zaczną grac w widzawiszczowò-spòrtowi halë w Gardowim Òstrzódkù Spòrtu i Rekreacje, dwie gòdzënë pózni – w Dodomù Kùlturë w Janowie.

  • To nie je dobri rok dlô miéwców stoków –  i lubińców biôłégò szôlińctwa.

  Pùrgòwi sezón sã jesz nie naczął, bò wiodro całi czas nie chce pòmagac. To dô równak wid w tunelu, dzãka nasniéżiwaniémù to mdze mógł sã pòpùrgac ju w ten wikeńd. Warënczi na stokach mô sprawdzoné Pioter Szëca.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑