Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 12 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.12 (csb)

  • Kaszëbskô Droga zacza nabór wniosków ò pòmòc dlô pòdjimarzów na terenie dzejniô Môlowégò Karna Dzejaniô.
  • Zaczinô sã przebùdowa Mùzeùm Kòscérsczi Zemie. Placówka zwëskô nowé wëstôwkòwé jizbë.
  • Charitatiwnym kòńcertã 7 karnów disco polo chce pòmòc sparaliżowónémù Przemkòwi ze Somònina.

  PIĄTK 12 stëcznika

  • Kaszëbskô Droga zacza nabór wniosków ò pòmòc dlô pòdjimarzów – na terenie dzejniô Môlowégò Karna Dzejaniô

  Pòdjimarze co zaczãlë gòspòdarczą dzejalnosc abò co chcą pòmòcë w rozwiniãcym geszeftu mògą sã ùbiégac ò ùdëtkòwienié. To sygnie bëc mieszkańcã abò miec zaregistrowóną dzejalnosc na terenie gminów Lëzëno, Łãczëce, Lëniô i Szëmôłd. Za wnioskama czekómë do 31 stëcznika – rôczëła na naji antenie Barbara Rzeszewicz, wiceprzwdniczka Môlowégò Karna Dzejaniô Kaszëbskô Droga. Wniosczi to mòże składac w biórze LGD Kaszëbskô Droga w Lëzënie przë sztrasë Wilczka 7. Termin skłôdaniô wniosków i dlô jistniejącëch i pòwstôwającëch firmów mijô 31 stëcznika. Kriteria òceniwaniô i regle ùbiéganiô sã to mòże nalézc na stronie www.kaszubskadroga.pl.

  • W Kòscérznie zaczinô sã drëdżi etap termòmòdernizacje òbiektów – Mùzeùm Kòscérsczi Zemie.

  Placówka zwëskô nowé jizbë, w jaczich mdą zòrgnizowóné wëstôwczi ò historie Kòscérznë i ji znónëch mieszkańcach. Strzodczi na remòńt jidą z ùnijnëch fùńduszów zwëskónëch w òbrëmienim Gardowégò Fąkcjonalnégò Terenu. W jegò òbjimie w mùzeùm ju mają wëmienioné òknową stolôrką, a terô planowónô je przebùdowa dakù i mùzealnégò patio. – Wëkònywôcz ju zaczął robòtã – gôdô bùrméster Michôł Majewsczi. Robòta w Mùzeùm Kòscérsczi Zemie mają sã skùńczëc w maju.

  • Charitatiwnym kòńcertã chcą pòmòc sparaliżowónémù – Przemekòwi ze Somònina.

  7 karnów disco polo zagraje dlô niegò w trzecą niedzelã stëcznika w Dzérżążnie kòle Kartuz.
  Przemk òb lato w drogòwim wëpôdkù so krzél ùszkòdzył. Nie czëje nic òd pasa w dół. 17 latny knôp rëszô sã na wòzykù, rehabilitacjã mô doma, we wszëtczim mù jegò starszi pòmôgają. – Je nôdzeja, że Przemk òdzwëskô sprawnosc – gôdô wespółòrganizatór kòńcertu Gréta Kerszka. Pòmòc 17 latnémù knôpòwi to mdze mógł òb czas charitatiwnégò kòńcertu klubie BlueStar w Dzérżążnie kòle Kartuz. 21 stëcznika dlô Przemeka zagrają Barsk Wrona Deep Dance, Diwers Dance, Cosmo, Danielo, Elixir i D4.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑