Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.16 (csb)

  • Ò 20 proceńt łoni sã zmiészëła lëczba bezrobòtnëch w kòscérsczim krézu.
  • Piôsznicczé Mùzeùm we Wejrowie ùprzëstãpniło na swòji jinternetowi stronie historiczny kòmiks „Piôsznicczi Las”.
  • W Lëni mô pòwstac mòcowniô i klub serniora – gmina chce zwëskac ùdëtkòwienié za pòstrzédnictwã LGD Kaszëbskô Droga.

  WTÓRK, 16 stëcznika

  • Ò jednã piątą sã zmiészëła łoni lëczba bezrobòtnëch – w kòscérsczim krézu.

  Ten rok mòże dac pòsobné spôdczi stopë bezrobòceô – przewidiwają w tamtészim Krézowim Ùrzãdze Robòtë.
  Na aktiwizacjã bezrobòtnëch w 2018 rokù kòscérsczi pòstrzédniôk mô do wëzwëskaniô niecałé 6 mln zł. W tim to dô krajewé i eùrodëtczi, na projechtë czerowóné do młodëch i tëch co są icy jak 35 lat stôri. – To dô szkòlenia, staże, dotacje na założenié dzejalnoscë a téż spòlëznowò pòtrzébné i pùblëczné robòtë – zapòwiôdô direchtór kòscérsczégò Ùrzãdu Robòtë Mirosłôw Ginter. Stopa bezrobòcô w kòscérsczim krézu sygô òglowòpòlsczi strzédny i to je 6 i pół proceńt.

  • Piôsznicczé Mùzeùm we Wejrowie ùprzëstãpniło do pùblëcznégò rozkòscérzaniô – historiczny kòmiks „Piôsznicczi Las”.

  Mô bëc pòpùlarnym zdrojã jinfòrmacjów ò tragicznëch wëdarzeniach jaczé bëłë na zôczątkù II Swiatowi Wòjnë we Wejrowie i òkòlim. Scenarnik kòmiksu sã òpiérô na pùblikacjach, historicznëch cedlach, relacjach naòcznëch swiôdków tëch wëdarzeniów i mòrdu jaczi mają zrobioné miemiecczi òkùpańcë na mieszkańcach Kaszëbi i Pòmòrzô. Czôrno-biôłé, skromné we fòrmie céchùnczi Tomasza Meringa pòzwòliwają czëtińcowie sã skùpic na nôwôżniészich kwestiach zrzeszonëch z témą òpòwiednie. Ksążkòwą pùblikacjã na brëkòwnotë Piôsznicczégò Mùzeùm we Wejrowie wëdało Mùzeùm Stuthof w Sztutowie. Kòmiks we fòrmace PDF to mòże pòbrac pòd jinternetową adresą muzeumpiasnickie.pl w zakłôdce publikacje

  • W Lëni mô pòwstac mòcowniô – i klub seniora.

  Na stwòrzenié bédënkù na jesénno-zëmòwé wieczorë gmina chce zwëskac dotracje przez Môlowé Karno Dzejaniô Kaszëbskô Droga.
  Kòszt je òbrechòwóny na pół mln zł, samòrząd aplikùje do LGD ò 63% ùdëtkòwieniô òbadwùch projechtów. Klub i mòcowniô mają bëc ùlokòwóné na piãtrze żłobka przë Kaszëbsczi sztrase – òpisywô wójt gminë Lëniô Bògùsława Engelbrecht. W klubie seniorowie mają nalézc m. jin. mòżlëwòtã ùczbë òbsłëdżi kòmpùtra i bédënk kreatiwnëch warkòwniów. Jeżlë LGD Kaszëbskô Droga pòzytiwno przëjimie wniosk gminë Lëniô to mòcowniô i klub seniora pòwstóną do kùńca tegò rokù.

  • W mùzeùm we Wdzydzach sã zaczãłë – zëmòwé ferie.

  Warkòwnie i projechcje edukacjowëch filmów mdą do 23 gromicznika. Do wëbraniô są m.jin. ùczbë kaszëbsczégò jãzëka, gra na òbrzãdowëch jinstrumeńtach, wërób kwiatów z papióru, malowanié na szkle i tkanié. Do zajmów sã dołączą projechcje edukacjowëch filmów, w tim dokùmeńtu „Na psa urok!” ò lëdowëch zwëkach. To mòże téż òbezdrzec bôjczi z Kaszëb i Kòcewiô – jak Stwòrzenié Kaszëb, Czemù flądra tak dzywno wëzdrzi, czë „Piekiełki – legenda o drwalu, miłości i pokrzywach”. Ferie w mùzeùm – Kaszëbsczim Etnografnym Parkù we Wdzydzach mdą dérowałë do 26 gromicznika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑