Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.01.17 (csb)

  • Wicy jak sto familiów przëszło w gminie Szëmôłd – wskazywô efekt corocznégò meldënkòwégò kònkùrsu.
  • Blós do kùńca stëcznika mòże wësélac dokazë na V Lëteracczi „Słowòtok” i III Kòkùrs „Ò Złoté Pióro Wójta Gminë Chmielno”.
  • „Bôjczi na wale” napisałë dzecë ze Spòdlëczny Szkòłë w Mòstach w gminie Kòsôkòwò.

  STRZODA, 17 stëcznika

  • 130 familiów sã zameldowało w gminie Szëmôłd – tamtészi samòrząd pòdrechòwôł efekt corocznégò meldënkòwégò kònkùrsu.

  Òn je òd 4 lat prowadzony, żebë promòwac gminã i przëcygac nowëch mieszkańców. Lëdzë co sã zameldëją zmòcniwają bùdżet gminë dzélã swòjégò pòdatkù. Łoni tam sã zameldowało do gromadë 661 lëdzy. Nôbarżi rôd wëbiérelë Bòjano, w jaczim przëszło 68 mieszkańców. – Przëcygają dobré warënczi do żëcô, robòtë i prowadzeniô dzejalnoscë – òceniwô wójt gminë Szëmôłd Riszôrd Kalkòwsczi. Gmina rôczi do ùdzélu w kònkùrsu mòżlëwòtą dobëcô nôdgrodë. Jegò dobiwcã më pòznómë w gromicznikù. 55-co côlowi plazmòwi zdrzélnik trafi do jedny z 265 lëdzy co reprezeńtëją zameldowóné familie.

  • Le do kùńca stëcznika mòże wësélac dokazë na V Lëteracczi „Słowòtok” – i III Kònkùrs „Ò Złoté Pióro Wójta Gminë Chmielno”.

  Warënk ùdzélu to je przesłanié jednégò tekstu pisónégò prozą, swòjégò aùtorstwa. Kònkùrsë są czerowóné do mieszkańców kartësczégò krézu abò ùczniaków co chòdzą do szkòłów z terenu krézu. Cél kònkùrsu to je propagòwanié ùtwórczi jinwencje aùtorów, rôczba do pisaniô i rozkòscérzanié lëteraturë. Kònkùrs mô sztërë wiekòwé kategòrie.
  Pòwiôstka mòże miec rozmajitą témiznã, le dobrze sã mdze wzérac na kriminalné wątczi. Ò przëznanim nôdgrodów decydëje Kònkùrsowô Kapituła w drodze welowaniô. Taksowóny mdze sztil, fabùla, ùdba i òglowi òdbiér tekstu – gôdô òrganizatór Pioter Chistowsczi. Dokazë mùszi słac na adresã: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, z dopiskã „Słowotok 2018”

  • Ò mòrsczich juńcach, wsach kòl Bôłtu i żëcym rëbôków – pòwiôdają „Bôjczi na wale”.

  Napiselë je ùczniacë Spòdlëczny Szkòłë w Mòstach w gminie Kòsôkòwò w òbrëmienim programë pedagògiczny jinowacje. 14 pòwiôstków, z czegò jedna je pò kaszëbskù, je òpiartëch na mitach i legeńdach. Jich napisanié warało rok. – Dzôtczi jintensywno sã rëchtowałë do rolë aùtorów – gôdô direchór spòdlëczny szkòłë w Mòstach, Ana Szimbòrskô. Spòdlëcznô Szkòła w Mòstach swòjim sumptã wëda 100 egzemplérów „Bôjków na wale”. Do ksążeczczi je dołączonô platka ze słëchawiszczã nagrónym przez aùtorów bôjków.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑