Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.22 (csb)

  • To mdze gòspòdarczi sajd – w gminie Szëmôłd kòméńtérëją rozrzeszenié przetôrgù na pòstawienié dzéla Kaszëbsczégò Szpùru do Gdinie.
  • Wëjôzd do Kanadë i zôchãcba do szëkaniô kréwnëch za greńcą – to przédné jinicjatiwë Kaszëbsczi Jednotë w Rokù Emigracje.
  • Wicy jak 80 lëdzy sã zapisało na trzecy Biég Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë.

  PÒNIEDZÔŁK, 22 stëcznika

  • To mdze gòspòdarczi sajd jaczi dëtkòwò ùstawi gminã na lata lateczné – tak samòrządarze z Szëmôłda kòméńtérëją rozrzeszony w piątk pierszi przetôrg na pòstawienié Kaszëbsczégò Szpùra.

  Dzél midzë Szëmôłdã a Gdinią za 817 mln zł zrobi firma Pol-Aqua. Ùsprawnienié rëszbë to blós jeden aspekt jinwesticje – pòdsztrichiwają samòrządarze. – Bùdowa Szpùru òdmikô nowé jinwesticjowé mòżlëwòtë przed gminą i mieszkańcama – gôdô wójt Szëmôłda Riszôrd Kalkòwsczi. Dodôwô prowadnô radzëznë gminë Szëmôłd Aleksandra Perz. Dobëtnô firma pòstawi dwa pasë rëszbë w òbadwie stronë z awarijnym pòstojowim pasã mët, a téz z dodôwkòwim trzecym pasã midzë Chwaszczënã a Gdinią Wiôldżim Kackã. To dô trzë drogòwé wãzłë, rozbùdowóné mdą 3 km Òbkrãżnicë Trzëgardu. – Më szukmë strzodków na pòsobné dzéle Kaszëbsczégò Szpùru – zagwësniwô pòmòrsczi wòjewòda Dariusz Drelich. Przetôrg nabierze prawny mòcë za 10 dniów. Na pòstawienié dzéla midzë Szëmôłdã a Gdinią firma Pol-Aqua mô 34 miesące. W przetôrgòwim dzejanim są jesz dwa dzéle Kaszëbsczégò Szpùru. To je pò 10 km midzë Bòżimpòlim Wiôldżim a Lëzënã i Lëzënã a Szëmôłdã.

  • Kaszëbi z wszëtczich krajów swiata zjednóny w deje – taczé je zamëszlenié Rokù Emigracje ògłoszonégò przez Kaszëbską Jednotã.

  Òrganizacjô, jakô mô wiele zapisónëch nôleżników za greńcą z leżnoscë 160-ti roczëznë wëjachaniô naszińców do Kanadë chce jich achtnąc a téż zwikszëc kòntaktë midzë nama w kraju i za greńcą. Lëdze, co mieszkają w jinëch stronach swiata proszony są ò wësélanié filmików i jinëch materialów w jaczich pòwiôdają ò swòjim żëcym na cëzy zemie. Nôwôżniészim pąktã fejrowaniô mdze wëjôzd delegacje Kaszëbsczi Jednotë do Kanadë – gôdô przédnik òrganizacje Karól Róda. Z ti leżnoscë Jednota zachãcywô téż naszińców za greńcą do szëkaniô swòjëch kòrzeniów, a lëdzy na Kaszëbach do sznëkrowaniô za kréwnyma co òpùszczëlë tatczëznã. Rok Emigracje òbjimô téż tëch, co wëjachelë w jiné stronë Pòlsczégò Państwa i chcą pòczëc wikszą zrzesz ze swòjim domôcym.

  • Wicy ja 80 lëdzy je ju zapisónëch na – Biég Jednotë Kaszëbów.

  Jegò trzecą ju edicjã òrganizëje Kaszëbskô Jednota we wespółrobòce z gminą Wiôlgô Wies i UKS Blia.
  Biéganié w czôrno-złotëch farwach to je métel na manifestowanié pòspólnotë i przëbôczenié naji historie, co je dërżeniã Dnia Jednotë Kaszëbów. Më gò fejrëjemë 19 strëmiannika na wdôw pierszi pisóny nadczidczi ò Kaszëbach w papiesczi bùllë z 13-égò stalata. Trzecy Biég Jednotë Kaszëbów mdze 17 strëmiannika. Dlô dzecy ùrodzonëch w 2005 rokùi młodszich je distans jaczi przëbôcziwô datã wëdaniô historicznégò dokùmeńtu to je 1238 métrów. Dlô młodëch i ùstnëch to dô do wëbraniô 5 i 10 km. Òd łońsczégò rokù Dzéń Jednotë we Wiôldżi Wsë fejrëją téż lubińcowie nordic walking – do przeńdzeniô mdą mielë 5 km. Swój ùdzél to mòże zgłaszac przez jinternetowi fòrmùlar na stronie elektronicznezapisy.pl Na lëstã sã wpisało donëchczas 80 lëdzy. Kòl biégaczów z Nordë téż m. jin. z Przëwidza, Warszawë, Wrocławia i Czãstochòwë. Pòwrózk wa nalézeta na radiokaszebe.pl i m. jin. na facebookù Stowôrë Kaszëbskô Jednota.
  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑