Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.23 (csb)

  • Të mòżesz pòmòc w ùprawienim prawów miészëznów w Eùropie – przëbôcziwô Stowôra Kaszëbskô Jednota.
  • Òd spòlëznowëch dogôdënków sã zacznie we Wiôldżi Wsë trzecô edicjô Òbëwatelsczégò Bùdżetu.
  • Artistné, mùzyczné i filmòwé warkòwnie – bédëją na ferie w Stacje Kùltura w Rëmi.

  WTÓRK, 23 stëcznika

  • Twòje pòpiarcé to je wiôldżi krok do lepszi òchronë prawów miészëznów w Eùropie – Stowôra Kaszëbskô Jednota przekònywô do pòpiéraniô Eùropejsczi Jinicjatiwë Òbëwatelów Minority SafePack.

  Ji cél to je wprowadzenié pòspólnëch dlô wszëtczich krajów nôleżników Eùropejsczi Ùnie sztandardów òchronë pawów nôrodnëch, etnicznëch i jãzëkòwëch miészëznów. Minority SafePack mô zagwësnic pòdmiotowé traktowanié przedstôwców miészëznów – gôdała Frizijka jakô na Kaszëbach promòwa jinicjatiwã òb czas Diversity Festival, to je festiwalu rozmajitoscë. Cobë nasz głos béł w Eùropie czëté to je nót zebrac mëlión pòdpisów – przëbôcziwô Kaszëbskô Jednota. Wskazywô, że wesprzéc mòżna przez to nié le aùtochtoniczné nôrodné i etniczné miészëznë ë jãzëkòwą apartnosc Pòlsczi, le téż zagwësnic jistné prawa pòlsczi miészëznë np. na Lëtwie. Pòwrózk do fòrmùlara Minority SafePack wa nalézeta na stronie stowôrë kaszebsko.com.

  • Òd spòlëznowëch dogôdënków sã zacznie we Wiôldżi Wsë – trzecô edicjô Òbëwatelsczégò Bùdżetu.

  Òd czwiôrtkù gmina mdze żda za ùwôgama co do reglów i tribù jegò przeprowadzeniô. Tak jak łoni do pòdzeleniô to dô 350 tës zł. z cczegò 200 tës. na zadania w òbrëmienim gardu i 150 tës na wiejsczim terenie gminë Wiôlgô Wies. Limit wôrtnotë jednégò projechtu je ùstalony na niwiznie sto tës. zł. Mają òbniżoné wiek ùprawniony òsobë do 15 lat, welowanié w tradicjowi fòrmie na papiórowëch fòrmùlarach mdze mòżlëwé blós we wëznaczonëch pąktach a welownicë mdą mòglë wëbrac le jedno zadanié. Dogôdënczi w sprawie òbëwatelsczégò bùdżetu mdą dérowałë òd 25 stëcznika do 8 gromicznika. Ùwôdżi to mdze mógł zgłaszac mejlowò abò tradicjową pòcztą. Projecht ùchwôlënkù i dogôdënkòwi fòrmùlar je òpùblikòwóny na stronie gminë Wiôlgô Wies.

  • Le do kùńca stëcznika mòże wësélac dokazë na V Lëteracczi „Słowòtok” – i III Kònkùrs „Ò Złoté Pióro Wójta Gminë Chmielno”.

  Warënk ùdzélu to je przesłanié jednégò tekstu pisónégò prozą, swòjégò aùtorstwa. Kònkùrsë są czerowóné do mieszkańców kartësczégò krézu abò ùczniaków co chòdzą do szkòłów z terenu krézu. Cél kònkùrsu to je propagòwanié ùtwórczi jinwencje aùtorów, rôczba do pisaniô i rozkòscérzanié lëteraturë. Kònkùrs mô sztërë wiekòwé kategòrie. Pòwiôstka mòże miec rozmajitą témiznã, le dobrze sã mdze wzérac na kriminalné wątczi. Ò przëznanim nôdgrodów decydëje Kònkùrsowô Kapituła w drodze welowaniô. Taksowóny mdze sztil, fabùla, ùdba i òglowi òdbiér tekstu – gôdô òrganizatór Pioter Chistowsczi. Dokazë mùszi słac na adresã: redakcja.chmielnononstop@gmail.com, z dopiskã „Słowotok 2018”.

  • Plasticzné zajmë z ceramiczi i pòspólné czëtanié ksążków – bédëją we ferie nômłodszim w Rëmi.

  Do młodëch i ùstnëch Stacjô Kùlturra mô m jin. zôbawã w profesjonalnégò zwãkòwca i gôdczi ò kinie. Rëgniãcé z Diskùsjowim Filmòwim Klubã w rëmsczi biblotece to je nowina. – Më zwëskelë licencjã w tim rokù, cobë zwikszëc atrakcjowòsc programë na zëmòwé zajmë m. jin. w òdpòwiescë na sugestie mieszkańców – gôdô Ana Chlewickô ze Stacje Kùltura. Stacjô Kùltura bédëje téż òsoblëwé mùzyczné warkòwnie. Òdwiedzywający we ferie biblotekã mdą mòglë m. jin. spróbòwac pòrobic w profesjonalnym nagraniowim sztudiu. Zajmë w rëmsczi Stacje Kùltura sã zaczną 29 stëcznika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑