Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.24 (csb)

  • 25 stëcznika mijô termin przësélaniô dokazów na Kònkùrs Kaszëbsczich Amatorsczich Filmów.
  • Gmina Kòscérzna przëjimô wniosczi ò ùdëtkòwienié wëmianë piécka na wãdżel na niskòemisjowi zdrój.
  • W Szëmôłdze w piątk mdze 13 Pòmòrsczi Kònkùrs Kòlãdów Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë.

  STRZODA, 24 stëcznika

  • Òstatné chwile do zamkniãcô nabòru filmów do kònkùrsu – amatorsczich produkcjów.

  Dokazë z kaszëbsczim scenarnikã bãdą òbtaksowiwóné przez jurorów, a pózni wëswiétliwóné na pòtkaniach. Kònkùrs to je òdpòwiésc na dramaticzné braczi kaszëbsczi kinematografie. Òkróm tegò, że mało je kaszëbskòjãzëkòwëch produkcjów, te jaczé są nie są czerowóné do młodégò òdbiércë. Filmã, jaczi mô zachãcëc do ùtwórstwa je Wieszczi – pòlskòjãzëkòwô produkcjô przełożonô na kaszëbsczi rechòwónô do zortu hòrorów. Nie bójta sã wëcygac z kaszëbsczi kùlturë to co jinteresëje młodëch – zachãcywô jeden z ùtwórców filmù Òliwér Zypper z Red Horizon Studio. Jaczé są filmë przesłóné na kònkùrs? Na terô są òbjimniãté krëjamnotą, wiémë leno, że 6 filmów ju zgłoszonëch są we wikszim dzélu całé pò kaszëbskù, młodi filmòwcowie jinteresëją sã i tradicją i mòdernoscą naji realnotë, a ùtwórcowie są z rozmajitëch terenów – nôwicy z Nordë i Bëtowsczi Zemie. To co naju pòzytiwno dzywi to niwizna jãzëka – zdrôdzô Dariusz Majkòwsczi, ùdbòdôwôcz kònkùrsu. Wedle regùlaminu do kònkùrsu mòże przëstąpic niéprofesjonalny ni mający wicy jak 25 lat człowiek. Harmònograma ògłoszeniô efektów i filmòwëch seansów mdze ògłoszonô na zôczątkù gromicznika.

  • Gmina Kòscérzna przëjimô wniosczi na ùdëtkòwienié wëmianë – zdrojów ògrzéwaniô.

  Warënk zwëskaniô pòmòcë to je likwidacjô piécka na wãdżel abò kòks. To gò mùszi zastąpic niskòemisjowim zdrojã z wëłączenim piécka na ekògroszk. Tak tej mòże zamòńtowac pómpã cepła, kòcoł na biomasã, gazowi abò òlejowi piéck. Jinsztalacjã to je nót przebùdowac w nieprzekraczalnym terminie do 20 łżëkwiata latos. Wësokòsc dotacje to nié wicy jak 35% kwalifikòwónëch kòsztów. Pieńdze są z Wòjewódzczégò Fùńduszu Òchronë Strzodowiszcza we Gduńskù i bùdżetu gminë Kòscérzna. Ùdëtkòwionô je téż wëmiana zdroju cepła, temù wespiarcé nie òbjimô nowëch bùdinków. Wniosczi to je nót składac w biórze òbsłëdżi mieszkańców Ùrzãdu Gminë w Kòscérznie. Pùla je ògreńczonô tej chto pierszi ten lepszi – decydëje data złożeniô cedlów.

  • Stôré lëdowé kòlãdë i terôczasné pastorałczi – to mdze mógł ùczëc w piątk w Szëmôłdze.

  Tam mdze 13 Pòmòrsczi Kònkùrs Kòlãdów Kaszëbsczi Gòdowi Piesnie. W Szkòłowò-Przedszkòłowim Karnie sã pòkôze 31 solistów i 34 karna ze spòdlëcznëch szkòłów, gimnazjów i ùstny. Przëjadą przede wszëtczim z krézów wejrowsczégò i kartësczégò. Kònkùrs mô promòwac kaszëbsczé spiéwë, temù nie ùczëjemë dokazów jaczich pierwòtné wersje bëłë skòmpònowóné w drëdżim jãzëkù, np. Cëchô Noc. – To dô za to niespòdzéwnotë – zapòwiôdô direchtórka Szkòłowò-Przedszkòłowégò Karna w Szëmôłdze Anéta Nowôk-Tëmińskô. 13 Pòmòrsczi Kònkùrs Kòlãdów Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë mdze 26 stëcznika w Szëmôłdze. Przesłëchania sã zaczną ò 9:00 reno w Szkòłowò-Przedszkòłowim Karnie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑