Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.25 (csb)

  • W gminie Krokòwò ò 60% drogszô òpłata za òdbiér òdpadów.
  • Pòmòrskô pòlicjô fardich na akcjã „Bezpieczné ferie” – to sã mòże ùgadiwac na kòńtrole aùtokarów.
  • We wejrowsczim mùzeùm to mdze mógł w niedzelã ùzdrzec artistną wizjã kùńca swiata.

  CZWIÔRTK, 25 stëcznika

  • W gminie Krokòwò ò 60% drogszô òpłata – za òdbiér òdpadów.

  Decyzjã radzëzna gminë pòdjimna na pierszi latos sesje. Na to sã złożëłë trzë òrãdze. Pò pierszé ùrosłë kòsztë prowadzeniô dzejalnoscë firmów co wiozą smiecë – to wëchôdô m. jin. z łońsczi pòdwëżczi minimalny płacë. Priz za òdbiér pòdniosłë téż składowiszcza òdpadów, ò 16%. Nade wszëtkò równak zwikszëła sã notérowónô lëczba òdpadów produkòwónëch przez mieszkańców – ò 60% òb czas slédnëch trzech lat. – Notérowónô to je słowò klucz, mieszkańcowie przestelë sã wëzbiwac òdpadów nielegalno – gôdô wójt gminë Krokòwò Adóm Slëwicczi. Pòdwëżka mô jesz jeden cél – to mdze zdrój ùdëtkòwieniô bùdacje Pąktu Selektiwny Zbiérczi òdpadów w Żarnowcu. Pąkt selektiwny zbiérczi w Żarnowcu pòwstónie do kùńca tegò rokù. Wëższi stawczi za wëwiezenié òdpadów w gminie Krokòwò mdą òbòwiązywałë bez dwa nôblëższé lata.

  • Pòmòrskô drogówka zacznie w pòniedzôłk akcjã – „Bezpieczné ferie”.

  Ju terô fąkcjonariusze zachãcywają cobë zwëskac mòżlëwòtã sprawdzeniô przez nich aùtokaru jaczim dzecë pòjadą na zëmòwiszcza.
  Òd 29 stëcznika do 11 gromicznika lëczba szandarów drogówczi mdze wikszô jak wiedno żebë zagwësnic maksymalny bezpiek na pòmòrsczich drogach. Sztandardowò mdą dôwelë bôczënk na przestrzéganié dozwòlony chùtkòscë, ùdzeliwaniô pierszeństwa przejazdu, sprawdzac trzézwòsc szoférów i zapinanié pasów bezpiekù. Fąkcjonariusze przëbôcziwają téż starszim i òrganizatoróm aùtokarowëch wëjazdów, że mògą sã ùgwësnic co do bezpiekù transpòrtu. Na kòńtrolã aùtokaru to sã mòże ùgadac pò rëchlészim telefònicznym dogôdanim tegò ze szandarama z nôblëższi jednostczi pòlicje, zgłosziwającë brëkòwnotã kòńtrolë nôlepi na pôrã dniów przed planowónym wëjazdã.

  • We wejrowsczim mùzeùm to mdze mógł w niedzelã ùzdrzec – artistną wizjã kùńca swiata.

  28 stëcznika tam bądze wernisaż malarsczich dokazów Maceja Tamkùna pòswiãconëch biblijnémù òbjawieniémù sw. Jana. Data to nie je przëtrôfk bò òdemkniãcé wëstôwkù mdze dzéń przed religijno-artistnym widzawiszczã Verba Sacra we wejrowsczi kòlegiace, na jaczim mdą przedstawioné wëjimczi Apòkalipsë sw. Jana. Klarowôł Tomôsz Fópka, direchtór Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Wernisaż „Apòkalipsë sw. Jana w òbrazach Maceja Tamkùna” mdze w niedzelã ò 4:00 pò pôłnim. Bądze sparłãczony z promòcją albùmù artistë, do jaczégò wprowadzenié i przekłôd biblijnëch tekstów przërëchtowôł ò. Adóm Sykòra.

  • Rëmiô mô dlô stôrëch mieszkańców gardu bilietë na mecz – Arczi Gdiniô.

  Mògą sã za nima zgłosziwac miéwcowie Rëmsczi Kôrtë Seniora. Termin mijô 8 gromicznika, bò 3 dnie pózni Arka Gdiniô sã zmierzi kòl sebie z Lechã Pòznań. Żebë bezpłatno dostac biliet seniorowie bë sã mielë zgłosëc do Wëdzélu Spòlëznowëch Sprawów Ùrzãdu Gardu Rëmi – personalno abò telefòniczno. Weńscówczi mdą pòdpisóné mionã i to je mòże òdebrac w dniu meczu w kase przë sztadionie Arczi Gdinie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑