Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 26 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.26 (csb)

  • 160 tës zł pùcczé starostwò pòdzëlëło midzë bùtenrządowé òrganizacje.
  • Pater Noster rozszérzô fòrmùłã – parafialné kòscołë na Kaszëbach mdą gòscëc chùrzistów z całi Pòlsce.
  • W Kartuzach mô pòwstac widzawiszczowò-spòrtowô hala.

  PIĄTK, 26 stëcznika

  • Pùcczé starostwò rozrzeszëło grańtowi kònkùrs dlô – bùtenrządowëch òrganizacjów.

  160 tës. zł dostało 66 pòdmiotów dzejającëch na rzecz mieszkańców pùcczi zemie.
  Do gromadë przëszłë 94 wniosczi z aplikacją ò wespiarcé. – Zajinteresowanié kòżdi rok przekrocziwô naje mòżlëwòtë, ale ceszi tak wiôlgô aktiwnosc klubów i stowôrów – kòméńtérëje pùcczi starosta Jarosłôw Białk. Nôwicy – 6 tës. zł. – dostôł wielelatny weteran kòkùrsu, Letkòatleticzny Spòrtowi Klub Pùcczi Zemie. Ùdëtkòwienié dostelë téż debiutańcë, jak Stowôra Rozwiju Szotlandu na sobótkòwi turniér baszczi czë stadnina kòniów w Karlëkòwie na òrganizacjã hipòterapie dlô niefùlsprawnëch. W pùcczim starostwie żdżą jesz za wnioskama ò wespiarcé òd òrganizacjów jaczé chcą wespółrobic ze swòjima òdpòwiednikama ze zagreńcë. Do pòdzeleniô na midzënôrodną wespółrobòtã je 10 tës zł. Te dëtczi pùcczé starostwò rozdzeli w drëdżim wiertlu tegò rokù. Òkróm tegò dérëje nabiér kańdidatów do Jantarowi Kòdżi dlô wëróżniwającëch sã bùtenrządowëch òrganizacjów. Zgłoszenia są przëjimóné do 9 gromicznika.

  • Dodóm Kùlturë w Lëni ju sã rëchtëje do IV Przezérkù Religijny Piesnie – Pater Noster.

  Chùrziscë z całi Pòlsczi zjadą sã do parafialnégò kòscoła w Strzépczu w dniach 2 i 3 czerwińca. Pòjawią sã téż ze swòjim repertuarã w jinëch kòscołach na Kaszëbach. Pierszi rôz Pater Noster mdze warac nié jeden, le dwa dnie. Wëchôdô do z wiôldżi lëczbë chãtnëch do spiéwù a téż tegò, że chcemë dac mùzykańtóm szansã pòznaniô Kaszëb – gôdô direchtór Dodomù Kùlturë Gminë Lëniô Jón Trofimòwicz. Pater Noster mdze w Strzépczu 2 i 3 czerwińca. Òb czas przezérkù mdzemë mòglë ùczëc chùrë wëbróné przez znajrzów z Mùzyczny Akademie we Gduńskù. Gòspòdarzã rozegracje mdze chùr Piãclëniô. W kònkùrsu jurorowie òcenią wëkònywaczów religijnëch piesniów w trzech kategòriach – chùr kòscélny, swiécczi i akademicczi.

  • W Kartuzzach mô pòwstac widzawiszczowô – spòrtowô hala – przë Spòdlëczny Szkòle nr 2.

  Gmina planëje zwëskac na ten cél ùdëtkòwienié. W Kartuzach ni ma òbiektu namienionégò do òrganizacje masowëch rozegracjów, chòc to je krézowi gard. Hala br mia służëc do szerok rozmióny jintegracje spòlëznë i dzejaniô w rozmajitëch spòrtach. Równoczasno mô bëc ùchòwónô spòrtowô zala przë spòdlëczny szkòle – mô bëc wëremòńtowónô i pòwikszonô ò jedno piãtro – Kòsztë më rechùjemë wstãpno na 12 mln zł – gôdô bùrméster Grégór Gòłuńsczi. Òkróm jinwesticjów przë Spòdlëczny Szkòle nr 2 gmina Kartuzë planëje téż bùdacjã halë w Górny Brodnicë. Nôprzód równak je nót zrealizowac pierszi projecht.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑