Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 29 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.29 (csb)

  • Rekòrdowi Pòmòrsczi Kònkùrs Kaszëbsczi Gòdowi Piesnie – zaspiéwało 350 artistów.
  • Kòsôkòwò to mdze gòspòdôrz latosy próbë bicô rekòrdu w równoczasny grze na akòrdionie.
  • Zrobic swòjã pùpkã, szërtuszk abò karnawałową larwã to mdze mógł òb czas feriów w Kòsérsczim Dodomù Kùlturë.

  PÒNIEDZÔŁK, 29 stëcznika

  • Pòmòrsczi Kònkùrs Kaszëbsczi Gòdowi Piesnie w Szëmôłdze – z rekòrdową freekwencją.

  Na binie tamtészégò Szkòłowò-Przedszkòlnégò Karna sã do gromadë zaprezeńtowało 350 spiéwaków. Nôczãszczi spiéwelë pastorôłkã ks. Antona Peplińsczégò „W stajeneczce narodzoné”. Rôd wëbiérelë téż dokazë dzysdniowëch kòmpòzytorów: Mieczësława Kilarsczégò i Mareka Serkòwsczégò z Kartuz ë Lucynë Sorn i Tadeùsza Kòrtasa z Nordë. Strzód wrkònywaczów dominowa szkòłowô młodżëzna. – To je pòkòlenié ùczbów kaszëbsczégò w szkòłach – taksëje jurór Tomôsz Fópka. Pòmòrsczi Kònkùrs Kaszëbsczi Gòdowi Spiéwë béł ju 13-ti rôz òrganizowóny.

  • Kòsôkòwò to mdze gòspòdôrz latosy próbë bicô rekòrdu – w równoczasny grze na akòrdionie.

  To je wëdarzenié òrganizowóné w òbrëmienim fejrowaniô Dnia Jednotë Kaszëbów a téż bëlnô promòcjô tegò jinstrumeńtu. Dzéń Jednotë Kaszëbów më fejrëjemë 19 strëmiannika na wdôr pierszi pisóny nadczidczi ò Kaszëbach. To bëło w bùllë papieża Grégòra IX z 1238 rokù. Pierszi rôz to bëło fejrowóné w 2004 rokù we Gduńskù, z czasã rozegracje z ti leżnoscë dostałë szwągù i to dało rozmajité fòrmë – jak na przëmiôr Biég Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë. Wiôlgą pòpùlarnoscą sã ceszą téż próbë bicô rekòrdu w równoczasny grze na akòrdionach. Wiedno służą temù aranżacje nôrodnëch melodiów. Terôczasny rekòrd pôdł na fejrowanim w Bòjanie w gminie Szrmôłd, dze zagrało 372 grôjków. Òrganizatorama latosy próbë mdze Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié o Gmina Kòsôkòwò. Akòrdionyscë zjadą tam 18 strëmiannika.

  • Mùzyczné, spòrtowé i artistné warkòwnie a téż fimë i szpëtôkle – nômłodszim òb czas feriów bédëje Kòscérsczi Dodóm Kùlturë.

  Òd dzysô tam mòże kòrzëstac z bezpłatnëch zajmów z jinsztruktorama. W pierszim tidzeniu zajmë mdą w KDK przë sztrasë Dłudżi, drëdżi tidzéń je zaplanowóny w Kaszëbsczim Ceńtrum „Strzélnica”. Òkróm tegò bògati bédënk przërëchtowało kino Remùs. – Më rôczimë wszëtczich do ùdzélu – gôdô direchtór Kòscérsczégò Dodomù Kùlturë Jón Ditrich. Swój ùdzél we warkòwniach mòże zgłosziwac bezpòstrzédno w Kòscérsczim Dodomù Kùlturë.

  • Apòkalipsã sw. Jana w artistny òprawie ùczëjemë dzysô na – Verba Sacra.

  Wejrowskô Kòlegiata ju 15-ti rôz mdze gòscëc Danutã Stenkã jakô zaprezeńtëje wëjimczi Pisma Swiãtégò. W latosy edicje mdze przeczëtónô slédnô Knéga Biblie. Dolmaczenim swiãtëch ksãgów niezmienno sã zajimô òjc Adóm Sykòra, jaczi je przekłôdô z òrginalnëch jãzëków. Latos òrganizatorowie przërëchtowelë téż filmòwi material nagriwóny na òstrowie na jaczim slédné lata żëcô spãdzył Ewanielista Jón. 15-tô edicô Verba Sacra mdze w kòscele pòd wezwanim Swiãti Trójcë we Wejrowie òd 5:00 pò pôłnim.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑