Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 31 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.01.31 (csb)

  • Pòstãpny kaszëbsczi szkólny są ju wnet wëszkòlony na Gduńsczim Ùniwersytece.
  • Òb czas feriów na drogach më pòtkómë wicy pòlicyjnëch patrolów.
  • Trzecy rôz przez wiodro sã nie dô zòrganizowac Mésterstwów Kaszëb w jachanim na Szlópie.

  STRZODA, 31 stëcznika

  • Nowi bëlny szkólny òd kaszëbsczégò jãzëka ju wnetka przërëchtowóny – do robòtë w szkòle.

  Drëdżi rocznik etnofilologii na Gduńsczim Ùniwersytece mô skùńczoné zajãca i szëkùje sã do òbronë licencjacczégò dokazu. To je òsmë lëdzy, jaczi przez 2,5 rokù sztudérowelë kaszëbsczi jãzëk, historiã, kùlturã, a téż didaktikã naùczaniô kaszëbsczégò jãzëka. Wikszosc z nich, mdze dali sã ùczëc na magistersczich sztudiach i równoczasno szukac robòtë w szkòłach jakno szkólny òd kaszëbsczégò jãzëka. Sztudérze kaszëbsczi etnofilologii pòdrachùją swòje sztudia òbczas corocznégò kaszëbsczégò balu ò drãdżi pòzwie „Dżidżôdz”, jaczi latos òdbãdze sã 10 gromicznika we Wejrowie.

  • Òb czas feriów na drogach më pòtikómë – wicy pòlicyjnëch patrolów.

  Szandarze kòńtrolëją aùtobùsë jaczima dzecë mdą jachałë na zëmòwiszcza, sprawdzzac trzézwòsc szoférów i stanowczo reagòwacn a wszelejaczé wëkroczenia. Kòńtrolowóné mdze téż ùżiwanié pasów bezpiekù szoférów i pasażérów. To dô mòżlëwòtã kòńtrolë aùtokaru przed wëjachanim. Starszi abò òrganizatorowie wanogów mògą sã kòńtaktowac ze szandarama drogòwi rëszbë, żebë sprawdzëc stón pòjazdu – gôdô gazétnô rzeczniczka kartësczi pòlicje Jarosława Krefta. Starszi bë mielë sprawdzëc chto i dze òrganizëje wëjachanié i pòbët dzecy òb czas feriów. To mdze téż wôżné cobësprawdzëc kwalifikacje dozérôczów.

  • Trzecy rôz przez wiodro to sã nie dô zòrganizowac Mésterstwów Kaszëb – w Jachanim na Szlópie.

  Wszëtkò przez to że zëmë ni ma. Sniég i zyb je pòtrzébny do jachaniô tim tradicjowim strzodkã transpòrtu. Z òrganizatorã rozegracje gôdôł Pioter Szëca.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑