Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 1 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.02.01 (csb)

  • We Wiôldżi Wsë gmina dô w arãd zemiã przë sztrądze na 12 lat – stôwiô równak cwiardé warënczi
  • Zacza sã 31 edicjô Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim – to sã mòże zgłaszac w pôrãnôsce wëżigimnazjalnëch szkòłach na Kaszëbach.
  • Akcjô „Super Pùrcle pòmôgają dzecóm” ju za tidzéń – we Wejrowie i Gduńskù.

  CZWIÔRTK, 1-szi gromicznika

  • We Wiôldżi Wsë òni mają ùdbã jak bë miałë wëzdrzec gastronomiczné ùsłëdżi – przë Hriniewiecczégò.

  Gmina dô w arãd dzél nierësznosców na 12 lat równak stôwiô cwiardé warënczi.
  Hriniewiecczégò we Wiôldzi Wsë jidze wedle sztrądu, to je plac òblégóny przez letników. Gmina òdnowi sztrasã jak bądze robionô deszczowô karnôliwacjô. – Më téż chcemë, żebë ùsłëgòwé òbiektë wëzdrzałë na jedno mòdło – gôdô bùrméster Róman Kùżel. Wedle gminowégò projechtu przë Hriniewiecczégò mają stanąc mòdułowé òbiektë ze stalową kònsztrukcją abò z drzewa. Przetarg mdze 12 gromicznika, rëchli równak mùszi wpłacëc wadium.

  • Karno Sztudérów Pòmòraniô rôczi młodëch do sztartu w 31-szi edicje – Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim.

  Szkòłowi etap mdze w pôrãnôsce wëżigimnazjalnëch szkòłach ,a finał je zaplanowóny na 24 strëmiannika na GÙ. Pòmòraniô dzejô przë KPZ i na trzëgardzczich wëższich ùczbòwniach. Ji nôleżnicë òd wicy jak 5 dekadów rôczą młodëch do aktiwnoscë dlô Kaszëb i Pòmòrzô. W òrganizowónym òd 31 lat kònkùrsu mają przëszëkòwóné pëtania z òbrëmieniô historie, geògrafie, kùlturë i lëteraturë. – Më zachãcywómë młodëch do zgłosziwaniô sã w swòjëch szkòłach do szkòłowégò etapù – gôdô przédniczka Karna Pòmòraniô, Éwelina Stefańskô. Protokòłë szkòłowëch etapów Kònkùrsu Wiédzë ò Pòmòrzim mùszą bëc przesłóné do Karna Pòmòraniô do 2 strëmiannika. Za dobiwcama we finale jaczi mdze na GÙ 24 strëmiannika żdżą rzeczowé nôdgrodë i jindeksë na kaszëbską etnofilologiã

  • Za tidzéń mdze akcjô – „Super Pùrcle pòmôgają dzecóm”.

  Charakteristiczné plakatë we Wejrowie i Gduńskù to je zygnal, że niedługò Sëti Czwiôrtk. To ju je szóstô edicjô akcje. W ten kaloriczny dzéń z naszégò òbżartélstwa co dobrégò zrobi Cëczerniô Wenta z Wejrowa przez zbiéranié dëtków dlô nômłodszich mieszkańcow gardu co pòmòcë brëkùją. Òddôwô na ten cél 5% ze sprzedaniô kòżdégò pùrcla. Tą razą te dëtczi pùdą dlô Fùndacje Wespiéwaniô „Razem po sukces” na ji dzecny jintegracjowi klub TAO. Akcjô „Super Pùrcle pòmôgają dzecóm” mdze 8 gromicznika w cëczerniach Wenta we Wejrowie na rinkù, Gduńskù-Zaspie i Żwirczi zi Wigùrë a téż na Przédnym Gduńskù przë Złoti Brómie.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑