Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.02 (csb)

  • To je ju wiedzec jak mdze wëzdrza sztatura Aleksandra Majkòwsczégò jaczi mô stanąc latos w Kòscérznie.
  • Stowôra “Siej ziarno” pòmôgô i ùczi pòmagac – na plasticznym kònkùrsu.
  • W Kartuzach w pośredniaku przyjmują zapisy na spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia w zakładaniu firmy.

  PIĄTK, 2 dzéń gromicznika

  • Zamëszlony Aleksander Majkòwsczi z krëkwią pòd pazëchą szpacérëjący midzë sztrasą Długą i Tkaczika w Kòscérznie – takô sztatura pisarza w gardzez leżnoscë 80-ti roczëznë jegò smiercë.

  Prawie mają ògłoszoné efektë kònkùrsu dlô artistów na òbrobienié kòncepcje. Dobiwcą béł Tomôsz Radzewicz, kùmôrz ze Gduńska, jaczi pôrã lat nazôd zaprojechtowôł sztaturã Remùsa na kòscérsczim rinkù. -Zabédowónô kòncepcjô pasëje wszëtczim nôleżnikóm kònkùrsowégò sądu – gôdô Michôł Majewsczi, bùrméster Kòscérznë. Sztatura mdze z brąksu i mô bëc fardich pòd kùńc lata. Za jegò pòstawienié to przińdze 150 tësący złotëch.

  • Kònkùrs “Jak pomagam innym” òrganizowóny ju drëdżi rôz przez – stowôrã “Siej ziarno” je zaczãti.

  Ùczniacë klasów I-III mają stwòrzëc òbrôzkòwé historie, jaczich bòhatérowie pòmôgają lëdzóm co ti pòmòcë brëkùją. Do 23 strëmiannika młodi plasticë mògą składac w sekretariatach swòjëch szkòłów abò kòl wëchòwiwaczów dokazë, a dobiwca mdze wëbróny w jinternetowim welowanim w dniach 6-15 łżëkwiata. Łońsczégò rokù ùdbë dzecy sã òkôzałë bëc baro bëlné, temù latos më rozwijómë fòrmã kònkùrsu – pòwiôdôł na naji antenie Dawid Czoska ze stowôrë Siej ziarno. Stowôra na co dzéń sã zajimô kùpianim i ùprzëstãpniwanim bezpłatno sprzãtu jaczi brëkùją stôri, chòri lëdze. Dzejają na terenie wejrowsczégò krézu. Całą gôdkã z najim pòrénkòwim gòscã to jidze pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  • W Kartuzach w Krézowim Ùrzãdze Robòtë òni przëjimają zapisë na jinfòrmacjowé pòtkanié – „Przedsiębiorczość – sposobem na aktywność”.

  To mdze w strzodã. To sã mdze tikało reglów dôwaniô wespiarcô na òdemkniãcé firmë. Kartësczi pòstrzédniôk planëje latos trzë nabòrë wniosków ò danié strzodków na pòdjimniãcé gòspòdarczi dzejalnoscë. Pierszi mdze ju w dniach 12-13 gromicznika. Planowóné wësokòscë ùdëtkòwieniô to 18-20 tës. zł. Ùgôdënczi mdą robioné pò pò szkòlenim z òbrëmieniô pòdjimiznë. Przërëchtowac sã do złożeniô wnioskù to mdze mógł na jinfòrmacjowim pòtkanim 7 gromicznika. Bãdze na nim téż robòtnik ZUS żebë dac beszit ò nônowszich regùlacjach zrzeszonëch z òpłacywanim skłôdków. Pòtkanié sã zacznie ò 9:00 w zalë Krézowégò Ceńtrum Pòmòcë Familie. Zapisë są przëjimóné do pòniedzôłkù na mejlową adresã pòdóną na jinternetowi stronie Krézowégò Ùrzãdu Robòtë w Kartuzach.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑