Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.13 (csb)

  • Pòmòc tima, co mają młodé wezdrzenié na swiat – mô karno ds młodëch przë Zarządze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
  • Dzesãc Perłów Kaszëb, trzë Super Perłë i sédmë wëprzédnieniów w Kartuzach mają òdebróné lëdze zaangażowóny w promòcjã i rozwij krézu.
  • Trefliczi – bôjka w pùblëczny telewizje to dokôz gdińsczich artisów. W drëdżim sezonie to dało kaszëbsczé elemeńtë.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 13 micznika

  • Problemòwé karno do sprawów młodzëznowi pòliticzi to je jedna z taczich grëpów jaczé mają pòmagac wëszëznóm Zrzeszeniô w ùstaliwanim czerënków rozwiju – a téż bëc karnôlã jaczi łączi lëdzy z jinëch strzodowiszczów z Zarządã.

  Swòje zajinteresowanié młodima wërazëlë ju w ùszłim rokù òrganizatorowie Kòngresu Młodëch w Kartuzach, a téż Kaszëbskô Jednota, jakô mô wikszi ùdzél młodzëznë. Ùczniacë gimnazjów i strzédnëch szkòłów zrzesziwają sã téż w Cassubie i Òsce, jaczé pòwstałë na dënëdze zaczãti na Kòngresu rewòlucje młodëch. Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô téż merkô te zmianë i pòwòłanié karna mô pòmòc w docéranim do młodëch jaczi nierôz ni mają wespiarcô ze stronë môlowëch dzejarzi – gôdô przédniczka karna Karolëna Keler ze Słëpska. Jednym z luznëch bédënków je ògłoszenié grańtowégò kònkùrsu w jaczim Przédny Zarząd bë przëdzéliwôł dëtczi na jinicjatiwë młodëch. Karno mô téż bëc fòrum w jaczim wëmieniwają sã ùdbë i doswiôdczenia i dzãka niemù młodi nôleznicë abò lubińcowie Zrzeszeniô mdą mòglë realizowac swòje ùdbë niezanôleżno òd decyzje môlowëch partów. Zéńdzenié na jaczim pòjawią sã przedstôwcowie wikszi lëczbë strzodowiszczów i mdą ùstaloné bieżącé dzejania mdze 25 strëmiannika, planowò karno mô sã pòtikac rôz na wiertel rokù.

  • Perłë Kaszëb są wrãczoné. Ju 16 rôz kartësczi starosta Janina Kwiecéń – dała je pòdjimarzóm, spòrtowcóm, animatoróm kùlturë i dzejarzóm.

  Za òsoblëwi wkłôd w promòcjã i rozwij krézu bëło latos dóné dzesãc Perłów, trzë Super Perłë i sédmë wëprzédnieniów. Strzód dobiwców dwie òsobë miałë wiôldżi cësk na rozwij kaszëbsczi kùlturë. Za wielelatną dzejalnosc rozkòscérzaniô fòlklori nôdgrodã dosta Jiréna Kùlwikòwskô i Édmùńd Lewańczik za bòkadny artistny ùrók i kòscérzenié kaszëbsczich wôrtnotów. Super Perłë Kaszëb trafiłë do trzech pòdjimiznów: Interplastik w Tëchòmiu, Patrizia Aryton w Chmielnie i Rockfin w Môłkòwie.

  Familiô Treflików to je produkcjô zrobionô – metodą pùpòwi animacje.

  Kòżdô klôtka wëmôgô apartnégò ùstawieniô bòhatérów i scenografie. Przërëchtowanié 4 sekùńdów materialu zajimô całi dzéń robòtë na planie. W cządze kòmpùtrowëch animacjów taczi zort bôjków je barżi szlachetny, a przë tim je barżi żëczny dlô môłégò òbzérnika, jaczi nie naléze tam agresje. Naléze za to bòhatéra jaczi żëje w tradicjowi chëczë i mô tam wiele kaszëbsczich elemeńtów – gôdô Bartosz Kłopòtk-Główczewsczi, czerownik produkcje. Bôjka bëła emitowónô na karnôlu TVP ABC, planowóné są pòwtórczi. Mòże téż Familiã Treflików nalézc w jinternece dze òkróm programów to dô téż ùczbë. Sami bòhatérowie są sztilizowóné na maskòtkã spòrtowégò karna. Më jich mòżemë pòtkac nié le na ekranie – gôdô Patricjô Wòjtkòwiôk- Skóra, szpecjalistka òd marketingù Familie Treflików. Gadżetë zrzeszoné z bôjką mòże téż dobëc na naji antenie. Słëchôjta pòrénkòwi aùdicje, a téż widnikòwégò pasma, tedë mdze mógł stac sã miéwcą pùzlów i platczi z mùzyką. Gôdkã z najima gòscama mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  Foto: Facebook/ Karolina Keler

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑