Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.21 (csb)

  • Midzënôrodny Dzéń Rodny Mòwë to je fejn leżnosc cobë sã włączëc do akcje „Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù!”
  • Ògniarze w Òrlu w gminie Wejrowò dostelë mediczną torbã òd Kasë Gbùrsczégò Spòlëznowégò Ùbezpieczeniô.
  • Półtora mëliona złotëch pòdzelëlë w gminie Żukòwò midzë bùtenrządowé òrganizacje.

   


  WTÓRK, 21 gromicznika

  • Gadôj, czëtôj i spiéwôj dzecóm pò kaszëbskù – to rozwijô òsobòwòsc, jintelekt i zrzesz z tatczëzną.

  Më ò tim przëbôcziwómë przë leżnoscë Midzënôrodnégò Dnia Rodny Mòwë. Swiãto je fejrowóné 21 gromicznika na wdôr wëdarzeniów z Bangladeszu, dze sztudérze żądelë nadaniô bengalsczémù jãzëkòwi sztatusu ùrzãdowégò jãzëka. Wedle UNESCO òb czas slédnëch 60 lat na swiece znikło kòle 250 jãzëków. Dzysészé swiãto mô dawac òbacht na jãzëkòwą rozmajitosc i mòbilizowac naju do starë ò rodną mòwã. A jak to robic? Pòdpòwié Ana Cupa-Dzemińskô, jakô mia òdwiedzoné przedszkòlé w Skòrzewie.

  • Profesjonalnô medicznô torba to je nowi sprzãt jednostczi – Dobrowólny Fòjerwérë w Òrlu w gminie Wejrowò.

  Dostelë jã w darënkù òd gduńsczégò paertu Karë Gbùrsczégò Spòlëznowégò Ùbezpieczeniô. To całowny zestôwk òpatrënków, ùcëskòwé òpasczi i krodżi. – Spòdlëczny sprzãt jaczi czãsto decydëje ò lëdzczim żëcym – gôdô przédnik Dobrowólny Ògniowi Strażë z Òrla Mirosłôw Sykòra. Dodôwô kòmeńdańt PSP we Wejrowie Jack Niewãgłowsczi. To je drëgô jednostka pò Bòjanie w gminie Szëmôłd, jaką më tak wespierlë – przëbôcziwô wiceprzédnik gduńsczégò partu KRUS Jarosłôw Pergół. Pòdsztrichiwô wejrowsczi wicestarosta Witóld Reclawa. Medicznô torba z jaczi kòrzëstają ògniarze kòsztô kòle tësąca złotëch.

  • Półtora mln złotëch je pòdzeloné w gminie Żukòwò – midzë bùtenrządowé òrganizacje.

  Nôwicy na realizacjã pùblëcznëch zadaniów latos dostałë klubë i stowôrë jaczé wespiérają i rozkòscérzają fizyczną kùlturã – do gromadë wnet 400 tës. zł. na 28 projechtów. Wicy jak 320 tës. zł delë na „Swiôdczenié dozérnëch ùsłëgów dlô mieszkańców gminë Żukòwò w placu jich zamieszkaniô”, a niecałé 300 tës zł na 2 projechtë na „Dzejanié procëm ùzależnienióm i spòlëznowim patologióm”. Bëłë téż wespiarté zadania z òbrëmieniô kùlturë, kùńsztu, òchrónë dobrów kùlturë, ekòlogie, twòrzenié warënków do rozwiju spòrtu i turisticzi. W nôblëższim czasu mô bëc zòrganizowóné szkòlenié dlô bùtenrządowëch òrganizacjów jaczé sã tikô prowadzeniô gòspòdarczi dzejalnoscë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑