Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.23 (csb)

  • Radio Kaszëbë wëprzédnioné za rozkòscérzanié gbùrsczi wiédzë na sódmi Wòjewódzczi Kònferencje „Wòłowé miãso szansą dlô Pòmòrzô”.
  • Dzeje spławianiô Wisłą to mdze mógł pòznac w Dërszewsczi filie Mòrsczégò Mùzeùm.
  • Na 9. Charitatiwny Bal rôczi do Brus bùrméster Witóld Òsowsczi.

   


  CZWIÔRTK, 23 gromicznika

  • Òd pòchwôleniô Radia Kaszëbë sã zacza w Lubaniu – sódmô Wòjewódzkô Kònferencjô „Wòłowé miãso szansą dlô Pòmòrzô”.

  Naszã stacjã za rzetelné rozkòscérzanié gbùrsczi wiédzë wëprzédnił jeden òd nôbëlniészich ùczałëch w tim zakresu – profesór Róman Łiszczôrz z Technologiczno-rodowégò Ùniwersytetu w Bëdgòszczë. Jegò prelekcje w Pòmòrsczim Òstrzódkù Gbùrsczi Doradzëznë sã przësłëchiwa Ana Cupa-Dzemińskô.

  • Placówka na Kòcewim szpecjalizëje sã w historie – Wisłë i gòspòdarczégò żëcô wkół ti rzéczi.

  Ju w piątk mdze òdemkniãcé drëdżégò dzéla wëstôwkù pòswiãconégò nôwikszi w Pòlsczim Państwie rzéczi, témizna òbjimô cząd òd rozbiorów do dzysdniowòscë. Temù pòswiãconé je terô wiele wëstôwków w òbrëmienim ògłoszonégò przez Sejm Rokù Wisłë. Mòrsczé Mùzeùm je prowadnikã tëch jinicjatiwów. Dërszewskô placówka rôczi do zwiedzeniô wëstôwkù “Wisła w dzejach Pòlsczi”. Mòżemë pòznac pòliticzny, gòspòdarczi i spòlëznowi cësk rzéczi, jakô dôwała robòtã i mòżlëwòtã mòrsczégò hańdlu. Ju òd 25 mòże zwiedzywac wëstôwk, le téż wiôldżé òbiektë zrzeszoné z tą témą. Gôdôł na naji antenie Jerzi Lëtwin, direchtór Mòrsczégò Mùzeùm. Do Dërszewa ùtwórcowie wëstôwkù rôczą òd 25 gromicznika w gòdzënach òdemkniãcô filie, midzë 10:00 reno a 4:00 pò pôłnim przë sztrasë 30 stëcznika.

  • Wëszëznë Brusów sã włączą w pòmòc familie – jakô tragiczno stracëła chëcz przez òdżin.

  Strzodczi na pòstawienié bùdinkù mdą zbiéróné w nôblëższą sobòtã na 9. Charitatiwnym Balu òrganizowónym przez bùrméstra gminë. Darënk serca to je 220 złotëch òd pôrë, a za ùczãstnikama żdże wiele aktrakcjów, w tim kònkùrsë i loteriô, a téż zôbawa przë mùzyce karna Companieros z Gdinie. – Ti co chcą przińc dali mògą sã zgłosëc – rôczi bùrméster Witóld Òsowsczi. 9. Charitatiwny Bal mdze w nôblëższą sobòtã w Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑