Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.27 (csb)

  • Co z lëstą lekturów, jak wëzwëskac mùzykã i kòmiks do edukacje i co mô sobą reprezeńtowac szkólny bëło gôdóné na kònferencje zòrganizowóny przez karno Zemia Rodnô.
  • Mòżesz rzec pòlicje, dze je nót wicy jich bôczënkù – fąkcjonariusze w Pùckù rôczą do kòrzëstaniô z Kôrtë Zagróżbów Bezpiekù.
  • Jak bëc kaszëbsczim ricerzã, a téż jak robic w radiu sã ùczëłë dzecë z przedszòlégò we Wejrowie.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 27 gromicznika

  • Drëdżé pòtkanié lëdzy zajinteresowónëch kaszëbską edukacją w Kaszëbskò-Pòmòrsczi Wëszi Szkòle we Wejrowie – to bëła leżnosc do przëzdrzeniô sã nowi lësce lekturów jakô òd zôczątkù bùdzy kòntrowersje bò je w ni wnet 30 pòzycjów.

  Prelegeńcë próbòwelë téż òdpòwiedzec na pëtania jak młodëch zajinteresowac nié le naùczenim sã jãzëka le téż jegò ùżiwanim. Na wëkładowi zalë béł téż Adóm Hébel.

  • Jinteraktiwnô Kôrta Zagróżbów Bezpiekù pòzwòliwô pùcczi pòlicje lokalizowac pąktë – dze czãscy dochôdô do niebezpiecznëch sytuacjów i dze szandarze bë mielë dawac wicy òbachtu.

  Dzãka temù fąkcjonariusze mają wikszą wiédzã na témã zagróżbów dlô bepiekù mieszkańców i pùblëcznégò òrnągù. Mòżemë zgłosziwac rozmajité zortë nieùbëtnëch sytuacjów – gôdôł na naszi antenie Łukôsz Brzezyńsczi, gazétny òficéra Pùcczi Kòmeńdë Pòlicje. A téż zgłosziwac dze kòl mòrza są niebezpieczné place. Żebë pòmòc pòlicje a przë leżnoscë miec cësk na bezpiek swòjégò òkòlégò mùszi wlézc na stronã przédny kòmeńdë pòlicje, tam w zakłôdce Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa knypsnąc na Pùck i pòdac czas i lokalizacjã niebezpiecznégò wëdarzeniô. Pierszé zgłoszenia ju mają cësk na robòtã szandarów, jaczi donëchczas colemało dostôwają zgłoszenia ò placach, dze sã pije alkòhól i przekroczeniach chùtkòscë.

  • Słuneczné Przedszkòlé to je jedna z placówków jakô cykliczno pòtikô sã – w Krézowi Biblotece na Banófòwi sztrase we Wejrowie i pòznôwô Kaszëbë.

  Temù, że nôlepi je pòznawac Kaszëbë przez lëdzy, przedszkòlôków òdwiedzył nasz redachcjowi kòlega Adóm Hébel jaczi òpòwiedzôł jima legeńdã ò spiącym wòjskù, wëklarowôł, że kòżdi knôp mòże bëc kaszëbsczim ricerzã, a dzéwczã królewiónką, a téż rzekł jak wëzdrzi robòta gazétnika. Dzecë samé miałë leżnosc pòprowadzëc ze sobą nawzôjno wëwiôd, co jima szło drist. Gôdô Barbara Gùsman, direchtórka Bibloteczi. Dzecë kùlturã nôrodu pòznôwają dopiérze w przedszkòlim i na wanogach. To je równak wôżny elemeńt wëchòwaniô, dzãka jaczémù i pòlsczi i kaszëbsczi pòdòpieczny lepi pòznôwają plac w jaczim mieszkają. Robią to midzë jinyma przez spiéw, jaczi zaprezeńtowałë na pòtkanim. Gôdô Patrik jaczi nôbarżi sã zajinteresowôł warkã gazétnika. Mòże ju niedługò to mdze nasz redachcjowi kòlega.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑