Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 28 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.02.28 (csb)

  • Ùtwórcowie kùlturë dostelë sztipendia marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa.
  • Wicy jak 34 mln złotëch wëdelë w łońsczim rokù mieszkańcowie Kòscérznë na alkòhòlowé napitczi.
  • W nôblëższi wikeńd Żukòwò mdze roztrzãsłé przez białczi, tam mdze krézowi turniér KGW.

   


  WTÓRK, 28 gromicznika

  • Achtnioné bëłë jich ambitné artistné projechtë i promòcjô Pòmòrzô – 97 artistów, ùtwórców i animatorów kùlturë dostało sztipendium òd marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa.

  Do pòdzeleniô to dało 350 tës zł. Sztipendia bëłë ju 16 rôz dóné. – Dzejalnosc dobiwców to je pòsobnô cegełka do stôwianiô mòcny marczi Pòmòrzô – gôdô marszôłk Mieczisłôw Sztruk. Sztipendium wczora dostôł midzë jinyma Stanisłôw Janka – na dolmaczenié pòézje Wisławë Szimbòrsczi na kaszëbsczi jãzëk. Dlô niegò to je mòżlëwòta spòkójnégò cygnieniô dali robòtë przë projechce. Nôwicy ùdëtkòwionëch wniosków sã tikało mùzycznëch i lëteracczich pòdjimiznów, le to dało téż m. jin. filmòwé scenarniczi czë fòtografné dokùmeńtacje pòmòrsczich zabëtków.

  • Wicy jak 34 mln zł – tëli łoni mieszkańcowie Kòscérznë na alkòhól wëdelë.

  Tegò je kòżdi rok wicy – gôdelë na slédny sesje radzëznë gardu. W Kòscérznie je zaregistrowóné sto pąktów sprzedôwaniô alkòhòlu. Z titla pòzwòleniów na jegò przedôwanié do bùdżetu gardu łoni przëszło wicy jak 700 tës. zł. Te strzodczi są całowno czerowóné na realizacjã gminowi Programë Profilakticzi i Rozrzesziwaniô Alkòhòlowëch Problemów. W jegò òbrëmienim ùdëtkòwioné są profilakticzné i edukacjowé dzejania w szkòłach. Dofinansowónô je téż dzejalnosc Doradnië Lékarzeniô Ùzależnieniów dze to mòże dostac pòmòc – gôdôł na sesje radzëznë gardu Rafôł Mikòłajczik z kòscérsczégò MOPS. Doradniô Lékarzeniô Ùzależnieniów w Kòscérznie dzejô przë NZOZ „Przychodnia” przë sztrasë Skłodowsczi. W ùszłim rokù z ji pòmòcë kòrzëstało wicy jak 200 lëdzy.

  • W nôblëższi wikeńd Żukòwã zatrzãsą białczi – w sobòtã tam mdze sódmi krézowi turniér Kòłów Wiejsczich Gòspòdëniów.

  Pòkôżą sã kòła ze wszëtczich gminów kartësczégò krézu, w tim pierszi rôz nowé KGW ze Słôwków w gminie Somònino. Je zaplanowóné 5 kònkùrencjów: kùlinarnô – na kùch z brzadã, do te pòkôzk módë, kabaretnô frańtówka, tuńcowô i edukacjowô prezeńtacjô. Do kibicowaniô zachãcywôł bùrméster Żukòwa Wòjcech Kankòwsczi. Turniér mdze w żukòwsczi widzawiszczowò-spòrtowi halë, 4 strëmiannika ò 10:00 reno. Nôlepszé Kòło Gòspòdëniów mdze reprezeńtowac kartësczi kréz na wòjewódzczim szczeblu. Łoni to bëłë białczi z Chwaszczëna.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑