Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 2 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.02 (csb)

  • „Jô jem Kaszëba, tej jô czëtóm” – to je nowi projecht bibloteczi w Brusach jaczi promùje czëtanié pò kaszëbskù.
  • W Rëmi je ògłoszony kònkùrs na logò 19-tégò Zjôzdu Kaszëbów.
  • 19 lat stôri knôp z Kartus to je lidéra klasyfikacje Pùcharu Swiata w torowim kòlarstwie.

   


  CZWIÔRTK, 2 strëmiannika

  • Wnet 30 tësący zł na promòwanié czëtaniô pò kaszëbskù dostało – Ceńtrum Kùlturë i Bibloteczi w Brusach.

  Projecht „Jô jem Kaszëba tej jô czëtóm” béł ùdëtkòwiony przez Minysterstwò Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë. W jegò òbrëmienim mdą òrganizowóné pòtkania z pisarzama, kònkùrsë i hepenindżi. – Pòwstónie téż zestôwk Môłégò Kaszëbë, jaczi trafi do wszëtczich bibloteków w regionie – pòwiôdô direchtórka Ceńtrum Ana Òrlikòwskô. Pierszé pòtkanié w òbrëmienim projechtu „Jô jem Kaszëba tej jô czëtóm” mdze w Brusach 14 strëmiannika. Z czëtińcama sã pòtkô Tomôsz Fópka. Wiôldżi final akcje je planowóny na 1 czerwińca na Gminowim Fejrowanim Dnia Dzecka.

  • W Rëmi je ògłoszony kònkùrs na logò – 19-tégò Zjôzdu Kaszëbów.

  Graficzny merk mô bëc czëtelny, pòzytiwno sã parłãczëc i pòdsztrichiwac charaktér i specyfikã Rëmi – latoségò gòspòdarza Zjôzdu Kaszëbów. Kònkùrs mô òdemkłi charaktéë, niefùlùstny mògą téż wësztartowac – to sygnie, że jich zgłoszenié pòdpisze starszi abò jiny ùstawòwi przedstôwca.
  Kòżdi ùczãstnik mòże przesłac le jeden projecht, za dobiwcą żdże 1 tës 500 zł. Haùbzach cobë bédënk trafił do Rëmi do kùńca strëmiannika. Regùlamin wa nalézeta na jinternetowi stronie Ùrzãdu Gardu pòd adresą rumia.eu.

  • 19 latny knôp z Kartuz prowadzy w klasyfikacje Pùcharu Swiata – w torowim kòlarstwie w omnium.

  Szëmón sajnok dobiwôł na miónkach w Los Angeles. Swòje pierszé pùcharowé dobëcé 19 lat stôri miónkôrz miôł w smùtanie 2016 rokù w nederlandzczim Apeldoorn, terô mù drëdżé doszło. W Los Angeles Sajnok zaczął spòkójno i sã z kòżdą miónką rozkrącywôł. Kùńc kùńców pòkònôł nôgrozniészich procëmników z Nowi Zélandie i Pôłniowi Kòreje. Zagwësnił so tak dobëcé w kùńcowi klasyfikacje Pùcharu Swiata. Szrmón Sajnok gôdô ò se, że to je richtich Kaszëba. Kariérã zaczinôł w Cartusie Kartuzë. Szëmón Sajnok zdradzył gazétnikóm, że jegò brzątwienié to je wëstãp na Jigrzëszczach w Tokio. Na dzysô òn je na dobrim torze.

  • „NFZ blëżi pacjeńta – wez sprawdzë czë të béł i jes ùbezpieczony” – to je zéwiszcze Òdemkłégò Dnia òrganizowónégò przez Pòmòrsczi Part NFZ.

  Òn mdze w sobòtã w sedzbie Fùńduszu we Gduńskù. Tam mdą żdelë ekspercë z NFZ i ZUS – òsoblëwie za tima co przódë bëłë negatiwno zwerifikòwóné przeez systema eWUŚ, a bëłë przekònóné ò swòjim prawie do ùbezpieczeniô. To mdze téż mógł zrobic dowslôdné zgłoszenié do zdrowòtnégò ùbezpieczeniô, taką mòżlëwòtã dôwô òd 12 stëcznika znowelizowóny ùstôw ò swiôdczeniach zdrowòtnégò dozéru finansowónëch z pùbblëcznëch strzodków. Do te w sobòtã NFZ bédëje założenié proffilu na ZUSowi Platfòrmie Elektronicznëch Ùsłëgów czë téż personalnégò kòńta w Zjintegrowónym Jinfòrmatorze Pacjeńta. To mdze téż mógł wërobic Eùropejską Kôrtã Zdrowòtnégò Ùbezpieczeniô. Òdemkłi Dzéń w pòmòrsczim NFZ mdze 4 strëmiannika òd 9 reno do 2 pò pôłnim. Sedzba Fùńduszu we Gduńskù je przë sztrase Staromiejsczé Pòdwalé 69.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑