Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.03.15 (csb)

  • Jak mają brzëmiec pòzwë môlëznów w gminie Krokòwa – samòrząd pitô mieszkańców.
  • Wnet 350 lëdzy sã wpisało na jinternetową lëstã Biégù Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë.
  • Za pamiątkama pò kòrtach òni we Wejrowie szëkają – chcą stwòrzëc pùblikacjã ò historie tenisa w gardze.

   


  STRZODA, 15 strëmiannika

  • Dwajãzëkòwé tôfle z pòzwama môlëznów – pò pòlskù i pò kaszëbskù – mają stanąc w gminie Krokòwa.

  Na òstatny sesje radzëznë gminë béł pòdjimniãti ùchwôlënk ò przeprowadzenim spòlëznowëc dogôdënków w ti sprawie. Na zôczątk mieszkańcowie gminë mògą dawac bédënczi kaszëbskòjãzëkòwëch pòzwów dlô sztërzech wsów: Górczëna, Pôłchówka, Robôkòwsczégò Młina i Mësliwczi. – Do przeprowadzeniô dogôdënków naju zachãca Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka – gôdô sekretérka gminë Krokòwa Bòżena Szczipiór. Bédënczi to mòżę dawac w czerowónëch anketach, jaczé jidze pòbrac w Ùrzãdze Gminë Krokòwa. Ankétë mdą zbiéróné do kùnca maja.Krokòwa to je trzecô gmina w pùcczim krézu jakô planëje wprowadzëc tôfle z pòzwama môlëznów pò kaszëbskù. Procedurë są téż prowadzoné we Wiôldżi Wsë i gminie Pùck.

  • Wnet 350 lëdzy ùtczi na spòrtowò Dzéń Jedntë Kaszëbów – we Wiôldżi Wsë.

  To mòże jesz do nich dołączëc, to je téż wôrt so òbsztëlowac sobòtã na kibicowanié. Biég Jednotë Kaszëbów ju drëdżi rôz òrganizëją wëcmanim gmina Wiôlgô Wies i stowôra Kaszëbskô Jednota. Jinternetowé zapisë ju są skùńczoné, le to sã mdze mógł dopisac w Biórze Miónków. W tã sobòtã biegaczowie mdą biôtkòwac na distansach 5 i 10 kilométrów, to dô téż MarszNordic Walking i biég dlô dzôtków. Nômłodszi pòkònają 1 tësąc 238 métrów na wdôr pierszi nadczidczi ò Kaszëbach. Przëbôcziwô przédnik Kaszëbsczi Jednotë Karól Róda. Miónkóm mdze towarzëc plasticzny kònkùrs dlô młodëch „Më céchùjemëpùrtrét Floriana Cenôwë – bùdzëcela Kaszëbów”. Floriana Cenôwã ùtczą téż biegający. Pò skùnczenim Bégù Jednotë òni wësztartëją w półmaratońsczim distansu z Wiôldżi Wsë do Sławòszëna złożëc kwiatë pòd tôflą jakô ùpamiãtniwô bùdzecela nôrodu.

  • Przëdadzą sã òdjimczi, widokówczi, a nawet spòminczi – we Wejrowei òni szëkają za pamiątkama pò tamtészich tenisowëch kòrtach.

  Òne mają zbògacëc twòrzoną pùblikacjã ò historie tegò spòrtu w miesce. Mònografiô òbònionô òbrôzkama i òdjimkama pòwstôwô z leżnoscë 80-ti roczëznë pòstawieniô òbiektu. – To je baro czekawi elemeńt historie gardu, jaczi donëchczas sã nie dożdôł rzetelnégò òbrobieniô – gôdô ùdbòdôwôcz i redachtór pùblikacje Michôł Jelińsczi. Òbrôzków to równak wiele nie dało, temù ùtwórcowei pùblikacje proszą ò pòmòc. – Nôbarżi wôrtné mdą òdjimczi z latów 40, 50 i 60, le ë rôd przëjimiemë kòżdą pamiątkã. Pamiątczi jaczé sã tikają wejrowsczich tenisowëch kòrtków to mòże halac do kùńca séwnika do Wëdzélu Kùlturë, Promòcje i Spòlëznowëch Sprawów Ùrzãdu Gardu Wejrowa.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑