Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.16 (csb)

  • Sztërë biedżi, trzë distanse – tak mdą w sobòtã fejrowac Dzéń Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë.
  • Chmielno je fardich na bicé akòrdionowégò rekòrdu.
  • Szkòła i przedszkòla sã rëchtëją do fejrowaniô Dznia Jednotë.

   


  CZWIÔRTK, 16 strëmiannika

  Sztërë biedżi, trzë distanse – tak òni mdą w sobòtã fejrowac Dzéń Jednotë Kaszëbów – we Wiôldżi Wsë.

  Fejrowanié swiãta ùstanowionégò na wdôr pierszi nadczidczi w pismie ò Kaszëbach òni mają ùdbóné łońsczégò rokù sparłãczëc z roscącym zajinteresowanim mieszkańców aktiwnym spãdzywanim czasu. Biég Jednotë Kaszëbów gmina òrganizëje ze stowôrą Kaszëbskô Jednota i przë pòmòcë môlowëch klubów i òrganizacjów. W drëdżi edicje to dô wicy wariańtów do wëbraniô. W szpùr mògą rëgnąc lubińcowie nordic walking, òkróm łońsczich 5 km to dô téż dwa razë dłëgszi distans dlô biegaczów. Rozegracjã zaczną nômłodszi ùczãstnicë – òni mają do pòkònaniô 1238 métrów – klarowôł Janusz Nowicczi z Ceńtrum Kùlturë, Promòcje i Spòrtu. W jinternetowëch zapisach sã zadeklarowało wnet 350 lëdzy. To sã jesz mòże przed sztartã zapisac. Bióro miónków w Gardowim Ùrzãdze we Wiôldżi Wsë mdze fąkcjonowac 17 strëmiannika òd 6 wieczór do ósmi i w sobòtã przed rozegracją òd dzewiąti do pół dwanôsti.

  Chmielno je fardich – na Dzéń Jednotë Kaszëbów.

  W niedzelã akòrdionyscë mdą bilë rekòrd Pòlsczi w równoczasny grze na akòrdionie. To je rozegracjô jakô sã zrzeszëła na dobré z fejrowanim nôrodnégò swiãta. Gòspòdarzã kòzdi rok je jinô nôlëzna, òstatno rekòrd béł pòbiti w Bòjanie w gminie Szëmôłd dze zagrało 372 akòrdionystów. Tą razą mùzykańcë zjadą do Chmielna, tamtészô gmina òrganizëje ùroczëznã wespół z kartësczim krézã i Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim. Fejrowanié sã zacznie ò 11:00 mszą swiãtą z kaszëbską liturgią słowa, òficjalné òdemkniãcé je zaplanowóné na 12:30 w Karnie Szkòłów. Bicé rekòrdu je prezwidzoné na 3 pò pôłnim – gôdô direchtórka chmieleńsczégò GOSù Édita Klôsa. Strzód towarzącëch wëdarzeniów to dô: maratón czëtaniô dzecóm pò kaszëbskù, projechcje filmów ò Kaszëbach, turniér grë w baszkã i wëstôwczi: pòswiãconô Józefòwi Chełmòwsczémù i akòrdionów Paùla Nowaka. Òrganizatorowie radzą, cobë przed przëjachanim do Chmielna zazdrzec na jinternetową stronã gminë, tam je kôrta z wëznaczonyma parkplacama. W niedzelã dzél ceńtrum Chmielna mdze wëłączony z rëszbë.

  • Szkòłë i przedszkòla sã rëchtëją do fejrowaniô – Dnia Jednotë Kaszëbów.

  Tak mdze m. jin. we Wiôldżim Pòdlesym, Chònicach, Lëzënie, Wejrowie czë Dzemiónach i Skòrzewie. W òbswiatowëch placówkach są òrganizowóné ùroczësté apele, kermasze i happenindżi. Pierszi rôz w akcjã sã włączają przedszkòłowé dzecë ze swòjima starszima mët ze Skòrzewa w gminie Kòscérzna. Më rôczimë wszëtczé szkòłë do òrganizowaniô taczich wëdarzeniów w swòjëch môlëznach. Przëbôcziwómë téż ò wëwieszenim kaszëbsczich fanów – w miastach, gminach i swòjëch chëczach.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑