Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.17 (csb)

  • To je leżnosc do manifestowaniô kaszëbsczi jednotë – 19 strëmiannika më fejrëjemë nôrodné swiãto.
  • W Pùckù mdą żdac dzesątczi czekawëch bédënków- ju w ten wtórk na Tôrgach Robòtë i Edukacje.
  • W Stãżëcë òni mają wznowioné remòńtowé robòtë przë wòjewódzczi 214-ce – to mòże dac môłé tôkle w rëszbie.

   


  PIĄTK, 17 strëmiannika

  • Manifestowanié jednotë i przëbôczenié historie Kaszëbów – to je dërżéń fejrowónégò 19 strëmiannika Dnia Jednotë Kaszëbów.

  W tim dëchù są ùroczëznë w szkòłach, witro pòbiegną i pòmaszerëją we Wiôldżi Wsë, a w niedzelã w Chmielnie akòrdionyscë pùdą na rekòrd. Pierszô pisónô nadczidka ò Kaszëbach je ze strzédnëch stalatów – papiéż Grégór 9 w bùllë dôł szczecyńsczémù ksyżëcowi titel „ksyżëca Kaszëb”. – Na wdôr cedla z 19 strëmiannika 1238 rokù më fejrëjemë swiãto, jaczégò spòdlim je przemëszlenié swòji historie – przëbôcziwô jeden z jinicjatorów swiãta, a dzysô przédnik Kaszëbsczi Jednotë Karól Róda. Kaszëbskô Jednota we wespółrobòce z gminą Wiôlgô Wies òrganizëje witro drëgą edicjã Biegù Jednotë Kaszëbów. Nômłodszi przebiegną distans jaczi òdpòwiôdô datã wëdaniô historicznégò dokùmeńtu, pózni na szpùr rëgną biegacze i lubińcowie Nrdic Walkingù. – To je biég z deją, temù pùdzemë sztrasama gardu, a szoférowie mùszą to nama wëbôczëc – gôdô Janusz Nowicczi z Ceńtrum Kùlturë, Promòcje i Spòrtu. Biegacze sztartëją spòd radnicë, temù òd 11:40 do 1:30 witro to mdze mógł miec ùtrudnienia w rëszbie w ceńtrum Wiôldżi Wsë. Na czas II Biegù Jednotë Kaszëbów mdze zamkłô rëszba na Chlapòwsczi Drodze i Kòpalniany sztrasë òd skrziżowaniô z drogą w stronã Łebcza do Wiôlgòwiejsczi sztrasë w Chlapòwie. Tam tôkle mdą òd 12:00 do 12:50.

  • W dzesątkach bédënków robòtë, stażów czë edukacjowëch – to mdze mógł przebiérac w nôblëższi wtórk w Pùckù.

  Tam to dô Tôrdżi Robòtë i Edukacje. Wëdarzenié je czerowóné do bezrobòtnëch, niefùlsprawnëch a téż ùczniaków gimnazjalnëch i wëżigimnazjalnëch szkòłów. Mô pòmòc w nalézenim swòji edukacjowi stegnë i drodżi do kariérë. Stojiszcza wëstawią szkòłë z pùcczégò krézu, robòtodôwôcze ë jinstitucje, w tim ZUS i Krézowi Ùrząd Robòtë. W programie téż prelekcje, prezeńtacje i warkòwnie z robieniô CV. – To mdze z czegò wëbiérac – zagwësniwô Jiwóna Domachòwskô z pùcczégò krézowégò starostwa. Tôrdżi Robòtë i Edukacje mdą w ten wtórk w Spòrtowi Halë Krézowégò Òstrzódka Młodzëznowégò Spòrtu w Pùckù. Zaczną sã ò 9:00 i mdą dérowac do 1:00.

  • W Stãżëcë je wznowionô robòta przë remòńce – wòjewódzczi drodżi nr 214.

  Drogòwcowie mùszą zrobic chòdniszcza i flaster. Na kùńc mdze pòłożony nowi asfaltowi tepich. Droga wëmôgała gruńtownégò przebùdowaniô i zmòcnieniô. Są ju pòstawioné spòmalniwającé òstrowë, balustradë i energòchłonné bariérë. Zamòńtowelë nowé merczi, a kòlidëjącé bómë i krzë są wërzniãté. Terô robòta je wznowionô pò zëmòwi paùze. – To sã mùszi liczëc z môłima tôklama – gôdô Michôł Driwa, direchtór firmë jakô tã sztrasã ùprôwiô. Pierwòtno jinwesticjô mia bëc skùńczonô do kùńca 2016 rokù. Nie pòzwòlëłë na to atmòsfericzné warënczi. Terô drogòwcowie liczą że to sã dô zrobic do przełómieniô strëmiannika i łżëkwiata. Kòszt przebùdowë dzéla Skòrzewò-Stãżëca to 4 mln zł.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑