Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.20 (csb)

  • Przez malowanié pòrtretów bùdzëcela Kaszëb – béł ùtczony Florión Cenôwa na fejrowanim Dnia Jednotë Kaszëbów we Wiôldżi Wsë.
  • Òni czëtelë, sã bawilë i céchòwelë – wszëtkò pò kaszëbskù. Tak dzecë wczora spãdzëłë Dzéń Jednotë Kaszëbó w Chmielnie.
  • Ùczniacë z Lëzni, Dzerżążna, Sychòwi, Sëlëczëna i Lëzëna – strzód dobiwców na Festiwalu Frańtówczi Kaszëbsczé Spiéwë.

   


  Pòniedzôłk, 20 strëmiannika

  • Bùdzëcela Kaszëbów i ùtwórcã kaszëbsczi rësznotë – pòstacjã Floriana Cenôwë – òni mają przëbôczoné w sobòtã we Wiôldżi Wsë na fejrowanim Dnia Jednotë Kaszëbów.

  Do zapòznaniô sã ze zylwetką ùczałégò bëłë zachãcywóné dzecë i młodzëzna na plasticznëch warkòwniach – pòspólny ùdbie stowôrë Kaszëbskô Jednota i artistnégò warstatu Farwa. Béł na nich téż Môrcën Szzczepasczi. Artistów do namalowaniô pòrtretu nie felało – dzecë rôd chwëtałë kretczi w magistrace Wiôldżi Wsë. Ale z wiedzą ò tim kògò malëją bëło wiele słabi, a niejedné teòrie bëłë jaż rewòlucjowé. Załóżca Kaszëb to kąs za wiele, ale bùdzëcél ju jak nôbarżi pasëje. Florión Cenôwa dobéł mediczné wësztôłcenié, le jegò dokazã żëcô bëło to co robił dlô Kaszëb. Òn béł ùtwórcą pierszégò lëteracczégò dokazu w rodny mòwie: Krotochwilnô rozmòwa Pòlôcha z Kaszëbą”. a òkróm tegò pòszło pôrãdzesąt pòsobnëch pòzycjów pùblikòwónëch pò kaszëbskù, pòlskù, miemieckù czë ruskù. Badéra, pisôrz, pùblicysta i dzejôrz wëprzédzył swój czas i dôł lëdowi mòwie pisóną fòrmã i wskôzôł na òbëwatelsczé wôrtnotë naszińców, chtërny bë sã ni mielë sromac swòji kùlturë i zwëków. – To nie je prostô do ògarniãcô wiédza, dzecóm nôlepi jã pòkazëwac prawie przez zôbawã – gôdô Andżelika Szulfér z warstatu Farwa.Pamiãc Floriana Cenôwë mają téż ùtczoné biegacze. Pò skùńczenim przédnégò Biegù Jednotë Kaszëbów trzëch nôbarżi strzëmòwnëch biegaczów wësztartowało w półmaratonie. Pòbieglë z Wiôldżi Wsë do Slawòszëna, cobë złożëc kwiatë pòd tôflą jakô ùpamiãtniwô dochtora Cenôwã.

  • Wicy jak trzë gòdzënë dérowôł – maratón czëtaniô dzecóm w Chmielnie.

  Na fejrowanim Dnia Jednotë Kaszëbów skòrzëstało z niegò pôrãdzesąt dzecy i ùstnëch. Maratón to béł dalszi dzél zaczãti w jinternece akcje „Czëtôj dzecóm pò kaszëbskù” jakô mô zachãcywac starszich do czëtaniô dzecóm ksążków w kaszëbsczim jãzëkù. Akcjô je zòrganizowónô przez Aleksandrã i Dariusza Majkòwsczich jaczi w nôblëższim czasu mdą promòwelë czëtanié m. jin. w szkòłach w Gniewinie czë w Bëtowie.

  • Ùczniacë z Lëni, Dzerżążna, Sychòwi, Sëlëczëna i Lëzëna – strzód dobiwców na Festiwalu Frantówczi „Kaszëbsczé Spiéwë”.

  Tam sã w piątk zaprezeńtowało 122 młodëch artistów ze sztërzëch krézów: pùcczégò, wejrowsczégò, kartësczégò i lãbòwsczégò. Spiéwelë tradicjowé, lëdowé dokazë, szlagrëz 60-tëch lat i nônowszé znóné sztëczczi. W latosy edicje chãtni jak w ùszłëch latach sygelë za nowima piesniama – gôdô przédniczka kòmisje, Witosława Frankòwskô. Dodôwô direchtór lëzyńsczi spòdlëczny szkòłë Dariusz Rąpca. W stolëcã kaszëbsczi frantówczi Lëzëno sã zamieniło ju 15 rôz.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑