Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.21 (csb)

  • Zatrzëmanim cedla na jachanié sã skùńcza kòńtrola szandarów z Pùcka w placu wskôzónym na Krajewi Kôrce Zagróżbów Bezpiekù.
  • Rzemiãsnicë z Wejrowa ùtczëlë swiãto patrona sw. Józefa.
  • Gard i jegò legeńdë to je przédnô téma nowégò numra Artistnégò Wiertelnika BLIZA.

   


  WTÓRK, 21 strëmiannika

  • Cedel na jachanié mają zatrzëmóné szandarzë z Pùcka – mieszkańcowi Gdinie a przekroczenié chùtkòscë.

  Kòńtrola bëła w placu wskôzónym na Krajewi Kôrce Zagróżbów Bezpiekù. Szoféra jaczi stracył prawò do jachaniô jachôł wicy jak 100 km/h w zabùdowónym terenie. To bëło w placu wskôzónym przez mieszkańców jakno niebezpieczné. – Taczé zygnale są dlô naju wôżné – pòdsztrichiwô Łukôsz Brzezyńsczi z Krézowi Kòmeńdë Pòlicje w Pùckù. Krajewô Kôrta Zagróżbów Bezpiekù to je jinternetowé nôrzãdło. Cobë z ni zwëskac to sygnie òdwiedzëc stronã Przédny Kòmeńdë Pòlicje i wëbrac pasowną zakłôdkã. Kôrta zagróżbów je do wskazywaniô placów w jaczich szandarzë bë mielë bëc barżi bôczlëwi. W pùcczim krézy zygnale we wikszim dzélu sã tikają lëchégò parkòwaniôi przekroczaniô chùtkòscë, a téż picô alkòhòlu w niedozwòlonëch placach.

  • Rzemiãsnicë z Wejrowa ùtczëlë swiãto patrona – sw. Józefa.

  Wejrowsczi Céch Rzemiãsłów Môłëch a Strzédnëch Pòdjimiznów to je nôstarszô òrganizacjô gòspòdarczégò samòrządu w krézu. Zrzesziwô wnet 300 pòdmiotów, jaczé zatrudniwają kòle 4 i pół tësąca robòtników. W ùroczëznie – òkróm dzesãc delekacjów rzemiãsny bracëznë – brelë ùdzél ùczniacë z wejrowsczi Niepùblëczny Szkòłë Rzemiãsła. – Fejrowanié më òrganizëjemë przede wszëtczim z mëszlą ò pòstãpnikach – gôdô przédnik Cechù Bruno Gajewsczi. Pòdsztrichiwô wiceprezydeńt Wejrowa Bejata Rutkewicz.Méstrowie wejrowsczégò Cechù szkòlą wnet 900-set ùczniaków w 30 warkach.

  • Gard i jegò legeńdë to je prowadnô téma nowégò numra – artistnégò Wiertelnika BLIZA.

  Promòcjowé pòtkanié pòswiãconé ti wëdôwiznie mdze 29 strëmiannika w Gdińsczim Filmòwim Ceńtrum. Wstãp je wòlny. Dërżéń terôczasnégò miasta bëło próbòwóné przedstawic w lëteraturze, filmie, plasticznëch kùńsztach i mùzyce. Aùtorowie nowégò nura BLIZË sã zatrzimelë dłëżi kòl terôczasny mitologie gardu, miejsczich legeńdów. Òni sprawdzëlë, co sã zmieniło we wzéranim na gard przódë i terô. Na promòcjowim pòtkanim gòscãPaùla Huelle – prozajika, pòetë, scenarnikarza i dramaturga – mdze prof. Gréta Òmilanowskô – historik kùńsztu, profesorka hùmanistnëch nôùków, ùszłô minyster kùlturë i nôrodny spôdkòwiznë. Gôdka mdze ò rozmajitëch òbrazach miasta w Pòlsce i za greńcą. Pòtkanié Gard i jegò legeńdë mdze 29 strëmiannika ò 6 wieczór w Gdińsczim Filmòwim Ceńtrum.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑