Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 22 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.22 (csb)

  • 50 tësący złotëch da gmina Wiôlgô Wies na rekònsztrukcjã zabëtkòwi chëczë w Òstrowie.
  • Młodi z gimnazjum w Stãżëcë pòznôwelë fach gazétnika na „Warkòwniach z Radiã Kaszëbë”.
  • Dwadzesce chùrów zaspiéwô na 23-cym Òglowòpòlsczim Festiwalu Piesnie ò Mòrzu.

   


  STRZODA, 22 strëmiannika

  • 50 tësący złotëch da gmina Wiôlgô Wies na rekònsztrukcjã zabëtkòwi chëczë – i przëlégający stodołë we wsë Òstrowò.

  Tam pòwstóną trzë ekspòzycjowé òbiektë, w jaczich to mdze mógł òbezdrzec jak wëzdrzało codniowé żëcé najëch przódków sprzed dwùch stalatów. To je jeden z le dwùch taczich stôrëch sztaturów dôwny architekturë w gminie Wiôlgô Wies – gôdô Mirosłôw Kùklik, direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie jaczé zarządzywô òbiektã. Kôta mdze wëpòsażonô w zabëtkòwé domôcé i gòspòdarczé sprzãtë. W stodole pòwstónie edukacjowô placówka, w jaczi to mdze mógł òbezdrzec jak przódë béł chléb piekłi. To dô téż administracjowi bùdink z bòkadną ekspòzycją pòswiãconą rezerwatowi Biélawa. – Kòmpleks zbògacy turistny bédënk gminë – gôdô bùdméster Wiôldżi Wsë Róman Kùżel. Rekònsztrukcjô chëczë w Òstrowie mô kòsztac kòle 400 tësący złotëch. Robòta mô warac do kùńca przińdnégò rokù.

  • Młodi z gimnazjum w Stãżëcë – pòwnôwelë fach gazétnika.

  Na „Warkòwniach z Radiã Kaszëbë” ùczniacë sã ùczëlë spòdlégò, piselë beszitë i pòznelë krëjamnotë robòtë w radiu. Kùńcowim efektã bëło napisanié beszitu ò bùdacje kòłowëch stegnów w Stãżëcë. Z młodima w Stãżëcë sã pòtka Ana Cupa – Dzemińskô.

  • Dwadzesce chùrów z całi Pòlsczi pòkôże swój kùńszt – we Wejrowie.

  Za miesąc tam mdze 23-cô òdsłona Òglowòpòlsczégò Festiwalu Piesnie ò Mòrzu. Òrganizëją gò Wejrowsczi Ceńter Kùlturë i Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. To je jeden òd nôstarszich festiwalów w Pòlsce òrganizowóny co dwa lata òd 1966 rokù. – Témiznowò to je òsoblëwé wëdarzenié – gôdô direchtórka WCKù Jolańta Rożińskô. Kòżdi chùr mùszi zaprezeńtowac nômni dwie piesnie z mòrską témizną. W latosy edicje pierszi rôz nie mdze òbrzészkòwëch dokazów. – To je téż pierszi rôz czej wszëtczé chùrë chcą sã zmierzëc z nômni jednym kaszëbsczim dokazã – gôdô direchtór wejrowsczégò mùzeùm Tomôsz Fópka. 23 Òglowòpòlsczi Festiwal Piesnie ò Mòrzu mdze 221 i 22 łżëkwiata.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑