Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 24 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.24 (csb)

  • Za rozkòscérzanié wësziwkù na całi swiat Jón Trofimòwicz je nominowóny do Pòmòrsczi Artistny Nôdgrodë.
  • Do kùńca strëmiannika to mòże bédowac w Kòsôkòwie kańdidatów do titla Zasłëżony Człowiek Mòrza.
  • W Céwicach kòle Lãbòrga mają ògłoszoné nabór do Przezérkù Garażowëch Kapelów.

   


  PIĄTK, 24 strëmiannika

  • Za rozkòscérzanié wësziwkù na całi swiat Jón Trofimòwicz je nominowóny – do Pòmòrsczi Artistny Nôdgrodë.

  Tim samim ten przédnik Gminowégò Dodomù Kùlturë w Lëni sã nalôzł w karnie do jaczégò nôleżą Stefan Chwin, czë Dorota Karaś. Wiédzã ò nominacje sóm dzejôrz dostôł tidzéń nazôd, jakno ùzasadnienié strona pomorskie.eu pòdôwô òrganizacjã wëstôwkù dokazów z 21 kònkùrsu wësziwkù w Lënie, jaczi béł pòkôzóny we Gduńskù òb czas dominikańsczégò jôrmarkù. Jidze ò rozkòscérzanié tegò snôżégò i szlachetnégò kùńsztu – gôdôł na naji antenie Jón Trofimòwicz. Jón Trofimòwicz ju òd dekadë je wespółòrganizatorã Kònkùrsu Wësziwkù w Lënie. Rëchli zajimôł sã tim ùszłi przédnik Dodomù Kùlturë Édmùńd Szëmikòwsczi. Gala wrãczeniô Pòmòrsczi Artistny Nôdgrodë mdze 27 łżëkwiata 2017 rokù w Pòlsczi Bôłtëcczi Filharmónie we Gduńskù.

  • Jesz tidzéń to mòże zgłoszëc w Kòsôkòwie kańdidatów do titla – „Zasłëżony Człowiek Mòrza”.

  Wniosczi przëjimô Ùrząd Gminë. Titlã i gwiôzdą w Òglowòpòlsczi Aleje Zasłëżonëch Lëdzy Mòrza w Rewie są achtniwóny lëdze jaczi swòją pòstawą i robòtą dałë Bôłtowi sławã. Wniosczi ò danié titla mògą składac samòrządë i prawné òsobë, jaczich sztatutowô dzejalnosc je z mòrzã zrzeszonô. Decydëje kapituła, są w ni m. jin. marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa, prowadny wòjnowi mariniznë RP i wójt gminë Kòzôkòwò, Jerzi Włudzyk – jaczi przëbôcziwô, że titlã to mòże achtnąc le tëch co ju nie żëją. Kańdidaturë do titla „Zasłëżony Człowiek Mòrza” razã z pismiennym ùzasadnienim to je nót składac w Ùrzãdze Gminë Kòsôkòwò do kùńca strëmiannika. Do 26 gwiôzdów w aleje w Rewie pòsobné trzë dołączą 17 czerwińca.

  • W Pùckù, Rëmi, Krakòwie, Londonie – mdą we wtórk msze za ksãdza Jana Kaczkòwsczégò.

  28 strëmiannika mdze pierszô roczëzna smiercë załóżcë pùcczégò hòspicjum. Ksãdza òddzãkòwiwałë hùrmë lëdzy. Lëdze dlô jaczich òn béł i dali je wôżny chcą pòdzãkòwac za jegò żëcé a sã za niegò pòmòdlëc. Jak mają napisóné na facebookù òrganizatorowie wëdarzeniégò ksądz Jón „Rozmiôł prosto gadac ò drãdżich sprawach, ùcził jak wôżnô je stara ò relacje, pòkazywôł co to znaczi bëc ôpen na drëdżégò człowieka. (…) Ks. Jón wiele razë pòdsztrichiwôł, jak wôżnô je dlô niegò mszô swiãtô.” Stądka rôczba do pòspólny mòdlëtwë w pierszą roczëznã jegò smiercë. Msze w jintencje ksãdza Kaczkòwsczégò mdą we wtórk w Pùckù, Sopòtach, Rëmi, Bëtowie, Gdinie, Gduńskù, Bëdgòszczë, Łodże, Krakòwie, Szlarsczi Pòrãbie, a téż w Aùstrie, Kanadze i Wiôldżi Britanie. Fùl lëstã to mòże nalézc na facebookòwim profilu wëdarzeniô „Msze za Jana Kaczkowskiego”.

  • W Céwicach kòle Lãbòrga mają ògłoszoné nabór do – Przezérkù Garażowëch Kapelów.

  Przédną nôdgrodą je 25 gòdzënowô sesjô w nagraniowim sztudiu. Latosô edicjô przezérkù mdze 3 czerwińca na binie Gminowégò Ceńtrum Kùlturë w Cewicach. To sã mògą zgłosziwac karna jaczé ni mają jesz wëdóné dłëgògrający platczi. Do fòrmùlara to je nót dołączëc próbkã swòjëch ùmiejãtnotów. Rozegracjô scygô do Céwiców kapele z całi Pòlsczi. – Òni sã kòl nas pòpiszą swòjima mòżlëwòtama przed szerszą pùblëcznoscą – gôdô òrganizatór Adóm Nowôk. Zgłoszenia mdą przejimóné do 20 łżëkwiata. Wicy wiadłów na stronie www.kapelegarazowe.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑