Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 marca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.03.27 (csb)

  • Retôł lëdzczé żëcé, terô sóm brëkùje pòmòcë. W Lëzënie mdą zbiérac kréw dlô ògniarza Kacpra z Chòczewa.
  • W Stãżëcë sã zacza całownô termòmòdernizacjô sédmë gminowëch bùdinków.
  • Wespół z familią wëkònywac drãdżé zadania w lese to mógł w Barłominie òb czas rozegracje “Rodzinne tuptanie na leśnej polanie”.

   


  PÒNIEDZÔŁK, 27-strëmiannika

  • Knôp jaczi lubi żëcé i rôd pòmôgô drëdżim, Kacpér Hùk 13 strëmiannika – sã doznôł, że chòrzëje na Limfòblasticzną Biôłôczkã.

  Jinteresëje gò mòrsczi transpòrt i nożnô bala. Nie òdmôwiô pòmòcë drëdżim, czegò dokazã je jegò robòtã w Dobrowólny Fòjerwérze. Żebë bëc zdrów 23 latny Kacpér brëkùje krëwi. Zbiérka mdze przë kaplëcë Matczi Bòsczi Różeńcowi w niedzelë. Wespół z jinyma rôczimë do pòmòcë – kòżdi z nas mòże tegò brëkòwac – przekònywô ksądz Andrzéj Galińsczi, probòszcz parafie. Zbiérka mdze 9 łżëkwiata òd 8:30 do 1:00. Dwa krwiobùsë mdą stojałë przë bùdëjącym sã kòscele Matczi Bòsczi Różeńcowi.

  • Òne mdą energòòbszczãdné i barżi wigódné – dlô mieszkańców.

  W Stãżëcë sã zacza całownô termòmòdernizacjô sédmë gminowëch bùdinków. Jinwesticjô to je dzél ùnijnégò projechtu realizowónégò wëcmanim przez gminë Stãżëca, Chòczewò, Chmielno, Sëlëczëno i Lëniô. Samòrządë na ten cél dostałë wicy jak 5 mëlionów złotëch z eùrodëtków. Na terenie gminë Stãżëca mdą wëremòńtowóné sztërë swietlëcë: w Gapòwie, Łosenicach, Żurominie i Stãżëcczi Hëce, a téż bùdink OSP w Szimbarkù, DPS w Stãżëcë i òbiektë Gminowi Kòmùnalny Pòdjimiznë. To ju slédné bùdinczi w gminie, jaczé më bë mielë òdnowic – gôdô wójt Tomôsz Brzoskòwsczi. Termòmòdernizacjô stãżëcczich òbiektów mô sã skùńczëc do séwnika tegò rokù

  • Wespół z familią wëkònywac drãdżé zadania w lese to mógł w Barłominie – òb czas rozegracje “Rodzinne tuptanie na leśnej polanie”.

  Terenowô jigra sã zaczãła w niedzelã ò 11:00 w barłomińsczi fersztërëje. Pôrãdzesąt familiów wëpòsażonëch w rubzaczi, wigódné bótë i dëcha zdrów riwalizacje mùszało sã wëkazac òrientacją w terenie i kreatiwnoscą. Na rodzëznowi piknik zazdrzôł téż Adóm Hébel. Pò marszu na òrientacjã ùczãstnicë sedlë do pòspólnégò ògniszcza. To je drëgô, pò lëzyńsczich mikloszkach tak wiôlgô jinicjatiwa stowôrë Fistaszczi. Na wëdarzenim to mógł pòtkac wiele lëdzy z bùtna Lëzëna.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑