Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.04 (csb)

  • Nôwicy ùrodzeniów, nôwikszi nôtërny przërost i wnet nômni smierców -tak w òglowòpòlsczich statistikach sã przedstôwiô pòmòrsczé wòjewództwò.
  • W Bòjanie i Kòleczkòwie w gminie Szëmôłd pòwstóną bòjiszcza ze sztëczną wiéchrzëzną.
  • Jak zrobic jastrową palmã – sã ùczëlë ùczãstnicë zajmów w Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartuzach.

   


  WTÓRK, 4 łżëkwiata

  • Bòcónë mają fùl robòtë – bò kòl nas sã rodzy nôwicy dzecy.

  To nie je legeńda, le pòdôwczé Przédnégò Statisticznégò Ùrzãdu. To nie je efekt 500+, le wôrtnotë jaczé nasz nôród so dôwô z pòkòleniô na pòkòlenié. Bòcónowim statistikóm sã przëzdrzôł Pioter Szëca.

  • W Bòjanie i Kòleczkòwie w gminie Szëmôłd pòwstóną bòjiszcza – ze sztëczną wiéchrzëzną.

  Mają bëc fardich w czerwińcu. Zadanié jich pòstawieniô gmina da spółce Elsik z Lnisków kòle Żukùwa – jakô mô dobëté nad piãc kònkùreńtama przez zabédowanié nômniészégò prizu, niecałi 1 mln 700 tës zł. Nôwëższi bédënk béł wnet dwa razë drogszi. W Bòjanie pòwstónie bòjiszcze do nożny balë z letkòatleticznym dzélã – bieżniama, stanowiszczama do skôkaniô w dôl i pchniãcô kùglą a tribùnama. Òbiekt w Kòleczkòwie mô bëc wielefąkcjowi. – Òbadwa mdą miałë sztëczną wiéchrzëznã, cobë je barżi jintensywno mógł brëkòwac – gôdô wójt Szëmôłda Riszôrd Kalkòwsczi. Robòta mô rëgnąc w tim tidzeniu, bòjiszcza w Bòjanie i Kòleczkòwie mają bëc fardich w czerwińcu. Gmina dosta na ten cél ùdëtkòwienié z minysterstwa spòrtu.

  • Jak jastrową palmã zrobic i z jaczich materialów – òdpòwiesc na te pëtania nalezlë ùczãstnicë warkòwniów òrganizowónëch przez Kaszëbsczé Mùzeùm w Kartuzach.

  Do ji wëkònaniô sygną wietewczi wierzbë, to je baszczi, placówka zabédowa jich ùpiãkszoną wersjã. Wietewczi wierzbë z kòtkama sã swiãcy w Kwiatną Niedzelã. Przódë béł zwëk pòrénkòwëch sąseddzczich gòscënów na jaczich letkò sã trzôskało domôcëch palmą, co miało dac zdrowié. Pòswiãconé wietewczi bëłë stôwióné w rozmajitëch partach chëczë, nôwicy za òbrazama, a téż w gòspòdarczich jizbach.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.







  Back to Top ↑