Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 6 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.06 (csb)

  • Rekòrdowô lëczba misterników przedstawi scenë mãczi i smiercë Christusa na wejrowsczi kalwarie.
  • 10 kilométrów przebiéc w òtoczenim Kaszëbsczégò Krôjòbrazowégò Parkù to mdze mógł 23 łżëkwiata.
  • W Redze òni mają ògłoszoné trzecą edicjã kònkùrsu na plakat z tradicjowim wzorã przetwòrzonym na nowòmódné mòdło.

   


  CZWIÔRTK, 6 łżëkwiata

  • Rekòrdowô lëczba misterników przedstawi scenë mãczi i smiercë Christusa – na wejrowsczi kalwarie.

  Tradicjowò w Kwiatną Niedzelã mdze ùrocżësti wjôzd Jezësa na ézlu ò 10:00 przë Òlëwsczi Brómie. Misterum Pańsczi Mãczi jaczé sã zaczinô przë pierszi stacje Krziżewi Drodżi na Kalwarie mdze pòkôzóné dwa razë – w Kwiatną Niedzelã ò 3:00 pò pôłnim, we Wiôldżi Piątk zôs ò 10:00 reno. Jistno jak łoni aktorowie òdegrają téż wëdarzenia z Wiôldżégò Czwiôrtkù – rôczi Wòjcech Rëbakòwsczi, reżiséra widzawiszczów. Zôczątk wiôlgòczwiôrtkòwëch jinscenizacjów ò 4 pò pôłnim w klôsztorze òjców frãcyszkanérów. Misternicë wëstãpiwają na wejrowsczi kalwarie òd 2002 rokù. Zajinteresowanié Wiôldżim Piątkã, a téż jinscenizacjama jaczé pózni doszłë nie maleje, latos më sã spòdzéwómë wiôldżi widownie. Òsoblëwie wiele mô bëc téż aktorów – gôdô Wòjcech Rëbakòwsczi. Wëdarzenia na kalwarie i w jinëch partach Wejrowa są òrganizowóné przez stowôrã Kaszëbsczi Misternicë.

  • Przełajowi biég w Lëni – je òrganizowóny dwanôsti rôz.

  Òrganizatorama są Dodóm Kùlturë w Lëni, ùrząd gminë i LZS. Sztart i meta są na letkòatleticznym sztadionie w Lëni. Miónkarze w rozmajitëch kategòriach mdą mùszelë pòkònywac lasowi teren Krôjòbrazowégò Parkù. Nôdłëgszi distans dlô ùstnëch chłopów i białków to je 10 kilométrów. Ni ma wëticzonégò szpùru, wôżné są fizyczné zdolnoscë i òrientacjô w terenie – pòdsztrichiwô Jón Trofimòwicz z LZS i Dodomù Kùlturë w Lëni. Medale to je jeden ze zortów pòdsztrichnieniô kaszëbiznë. Më chcemë na całim biégù pòkazac bùchã z naji swiądë – gôdô Jón Trofimòwicz. Na biég to sã mòże zapisac na www.elektronicznezapisy.pl, sztart przë letkòatleticznym sztadionie 23 łżëkwiata ò 12:00.

  • W Redze je ògłoszonô trzecô edicjô Midzënôrodnégò Kònkùrsu – Kaszëbsczégò Wizualnégò Kùńsztu CASSUBIA VISUALES.

  To je òdemkłi kònkùrs na artistny plakat, jidze ò graficzné przetwòrzenié kaszëbsczich wzorów na terôczasną, nowòmódną fòrmã. Òrganizatorowie mają nôdzejã na jinwencjã ùczniaków i sztudérów artistnëch szkòłów, grafików, projechtańtów, artistów plastików – dolnô greńca wiekù to 16 lat. W ùszłim rokù pierszi plac dobëła wizjô kòstczi rubika z tradicjowima wzorama, to dało téż bédënczi np. na tatuaż z żukòwsczim wësziwkã, czë kaszëbsczi minecraf.
  Plakatë to mùszi wësłac do Fabriczi Kùlturë w Redze w ùsztiwniony kùwerce abò tubie do 12 czerwińca.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑