Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 7 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.07 (csb)

  • Łączëc tëch co są aktiwny w kaszëbiznie z tima co jesz ni mają na to ùdbë mô Karno do sprawów Młodëch w Kaszëbskò Pòmòrsczim Zrzeszenim.
  • To dô długò wëczekiwóny remòńt sanktuarium Królewi Familiów w Kòscérznie.
  • Gmina Przedkòwò planëje rozbùdowac Spòdlëczną Szkòłã w Pòmieczënie.

   


  PIĄTK, 7 łżëkwiata

  • Łączëc tëch co są aktiwny w kaszëbiznie z tima co jesz ni mają na to ùdbë mô – Karno do sprawów Młodëch w Kaszëbskò Pòmòrsczim Zrzeszenim.

  Na zôczątkù maja chcą zòrganizowac pòtkanié, na jaczim młodi mdą mòglë pòdzelëc sã swòjima ùdbama i rzec ò swòjëch òczekiwaniach do karna. Grëpa jakô fąkcjonëje przë Zrzeszenim mô za to służëc meritoriczną pòmòcą. Zéńdzenié mdze w pierszi wikeńd maja w Chëczë w Łątczińsczi Hëce. Ten zabëtkòwi bùdink to je wôżny plac dlô młodzëznowi rësznotë. Bãdze tam mòżlëwòta spaniô. Szpecjalné karno chce równak młodëch wspòmòc nié le doradą, le téż dëtkama – gôdô Karolëna Keler – przédniczka. W nôblëższim czasu przédnik Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô mô ùstalëc kùli złotëch z grańtu mdze pòdzeloné w kònkùrsu. Karno mdze na bieżąco jinfòrmòwało ò swòjim dzejanim na stronie kaszubi.pl.

  • To dô długò wëczekiwóny remòńt sanktuarium – Królewi Familiów w Kòscérznie.

  Parafiô dosta ùdëtkòwienié na mòdernizacjã dakù. 70 tës. zł. jidze z dotacje na renowacjã zabëtków z Minysterstwa Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë, pòsobné 30 tësący delë gardowi radny. To je jeden z nôwôżniészich zabëtków w Kòscérznie – pòdsztrichiwô bùrméster Michôł Majewsczi. òpisywôł kùstosz sanktuarium w Kòscérznie ks. Antón Bączkòwsczi. Mòdernizacjô dakù mô sã zacząc jesz latos.

  • Gmina Przedkòwò planëje rozbùdowac – Spòdlëczną Szkòłã w Pòmieczënie.

  Strzodków na ten cél szukô w rządowi rezerwie.Wedle planów mô bëc nowi segmeńt pòstawiony. Robòtã bë sã mia zacząc jesz w tim rokù. W szkòle w Pòmieczënie felëje placu, warënczi do ùczbë są lëché chòc placówka mô mòderné didakticzné pòmòce. – Temù to je mùsz rozbùdowac szkòłã – gdô wójt Przedkòwa Andrzéj Wërzëkòwsczi. Szkòła w Pòmieczënie mô ju za to mòderną gimnasticzną zalã òddóną pôrã lat nazôd.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑