Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.13 (csb)

  • Òni mdą promòwac Kaszëbë na pôłnim Pòlsczi – gmina Gniewino mùzyczno sã zaprezeńtëje w gminie Łapsze Niżne i Skarżiskù Kamianny.
  • Wieselné òbrzãdë to mòże pòznac w nowim fabùlarnym filmie. We wtórk premiéra.
  • Dérëją gminowé eliminacje kònkùrsu Rodnô Mòwa.

   


  CZWIÔRTK, 13 łżëkwiata

  • Pòznawac Kaszëbë òd mùzyczny i kùlinarny stronë a téż na wëstôwkù ò rëbôkach mdą mòglë midzë jinyma mieszkańcowie – gminë Łapsze Niżne i Skarżiska Kamianny, dze jedze delegacjô z gminë Gniewino.

  Zaprezeńtëją sã tam karno Szczypior Kapela, Kòło Wiejsczich Gòspòdëniów i robòtnicë mùzeów w Pùckù i Wejrowie. Kùlturowô wëmiana midzë gminama Gniewino i Łapsze Niżne dérëje wiele lat, òd łońsczégò rokù ë mómë téż stałą łączbã z mùzeùm zómkã w Niedzëcë, jaczi je na tim terenie, temù ju drëdżi rôz më tam pòkôżemë wëstôwk ò naji kùlturze – zapòwiôdô direchtor Ceńtrum Kùlturë w Gniewinie Waldemar Szczipiór. Mirosłôw Kùklik personalno rzecze ò témie wëstôwkù. Delegacje gminë Gniewino mdze towarzëc téż drëdżi mùzealnik Róman Drzéżdżón jaczi zapòznô Pòlôchów z kaszëbsczima nótama i legeńdama. Richtich turneé mdze miec karno Szczypior Kapela jaczé wëstąpi nié le w zalach jinstitucjów w jaczich mdze prezeńtowóny wëstôwk, le téż na spłiwie Dunajcã. Òsoblëwie wôżnô je dlô naju téż promòcjô na zómkù w Niedzëcë, bò to je plac òblégóny przez letników, jaczi pózni przëjéżdżają do naju – gôdô Waldemar Szczipior. Wëjôzd artisów i mùzealników mdze òd 20 do 24égò łżëkwiata.

  • Kaszëbsczé wieselé wedle tekstu Tomasza Fópczi wëstawioné przez Dramaticzny Teater z Lëzëna – sã dożdało ekranizacje.

  Kòmédiô jakô pòkazywô wieselné òbrzãdë je nagrónô w Etnografnym Mùzeùm we Wdzydzach. Ekranizacjã mają dorobioné w nômniészich drobnotach. Ni ma na przëmiôr zrobiony felë jaką zaliczëło Miasto z Morza i w Kaszëbsczim wieselim më nie ùzdrzimë tzw. kaszëbsczich ruchnów jaczé nigdë nie bëłë noszoné przez najëch przódków. Premiérowô prezeńtacjô mdze w Kaszëbsczi Filharmónie we Wejrowie we wtórk 18 łżëkwiata. Wszëtczé place są ju òbsztëlowóné, le gwës niedługò mdą pòsobné prrezeńtacje – zapòwiôdô Maria Krosnickô, reżisérka w Dramaticznym Teatrã z Lëzëna. W przërëchtowanim są téż platczi. Fim dérëje 45 minut, je pò kaszëbskù.

  • Dérëją gminowé eliminacje kònkùrsu – Rodnô Mòwa.

  To ju 48 edicjô recytatorsczi riwalizacje młodëch lëdzy z całëch Kaszëb. Wëstãpóm w szkòle w Nowim Dwòrze kòl Wejrowa przëzérôł sã Adóm Hébel.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑