Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 18 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.18 (csb)

  • Florión Cenôwa, òjc kaszëbsczégò nôrodu bãdze ùtczony w Swiónowie.
  • W Przedkòwie w piątk mdze nôwikszô na Kaszëbach ùczba fizycznégò wëchòwaniô.
  • Przëbôcziwają miéwcóm psów ò jich òbrzészkach – 23 pòmòrsczé gardowé i gminowé straże prowadzą akcjã „Twój Pies”.

   


  WTÓRK, 18 łżëkwiata

  • Florión Cenôwa, òjc kaszëbsczégò nôrodu – bãdze ùtczony w Swiónowie.

  Cenôwa pòchôdôł ze Sławòszëna na nordze, w Swiónowie béł nalazłi przez miemiecczé wëszëznë pò nieùdónym pòwstanim w Starogardze Gduńsczim. Miôł bëc skôzóny na sztrôfã smiercë le òbjimnãła gò amnestiô. Latos më fejrëjemë 200 roczëznã jegò ùrodzeniô. Temù prawie we wsë Matczi Bòsczi Królewi Kaszëb 7 maja bãdze ùroczëzna jakô mô ùpamiãtnic ùtwórcã kaszëbsczi rësznotë Floriana Cenôwã. Nôwôżniészim pąktã rozegracje je òdsłoniãcé òbeliskù pòswiãconégò temù bòhatérze. Pózni do pòspólnégò fejrowaniô rôczą Młodi Kaszëbi do tamtészégò gimnazjum. Karna Òska i Cassubia przërëchtëją artistną programã – zachãcywô przédniczka Òsczi Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. Całémù wëdarzeniémù mdze téż towarzëc wëdanié pòkòngresowi pùblikacje, w jaczi mdą zapisóné wëstąpienia na pòtkanim Młodëch Kaszëbów w Kartuzach w 2016 rokù.

  • To mdze nôwikszô na Kaszëbach ùczba fizycznégò wëchòwaniô – w nôblëższi piątk w Przedskòwie mdze Artus Siódmiak Camp.

  Pòd òkã bëlnégò rãcznégò balarza mdą trenowac dzecë z całégò kartësczégò krézu. Są przewidzoné czwiczenia z kòszikówsczi, rãczny balë, mini mecz i gimnasticzné zajmë. Na wëdarzenié bëlë téż jiny bëlny spòrtowcowei rôczony. – To mdze promòcjô zdrowégò ôrtu żëcô i zachãcenié nômłodszich do spòrtowi aktiwnoscë – òceniwô wójt gminë Przedkòwò Andrzéj Wërzëkòwsczi. Szpecjalnô ùczba wf-ù w Przedkòwie sã zacznie w piątk ò 10:00 we widzawiszczowò-spòrtowi halë.

  • Òni przëbôcziwają miéwcóm psów ò jich òbrzészkach – 23 pòmòrsczé gardowé i gminowé straże prowadzą akcjã „Twój Pies”.

  Dzejania mdą dérowac do sobòtë, prowadzoné są w òbrëmienim fąkcjonëjący òd czerwińca prefekturë gardowëch i gminowëch strażów. Stowôra pòwsta cobë òrganizowac pòspólné pòdjimiznë z ùżëcym jednoôrtnëch sztandardów i cobë głos pòmòrsczich strażów béł lepi czëti. – Tôklã we wiôldżich gardach je niesprzątanié nieczëstoscë pò zwierzãtach, a na wiejsczich terenach spùszczoné psë i jich warënczi w gòspòdarkach. – stądka je nót edukacje i wikszi kòńtrolë – gôdô Wòjcech Sółkòwsczi z Gardowi Strażë we Gduńskù. To je ju drëgô pòspólnô akcjô pòmòrsczich strażów – łoni na przełómienim zélnika i séwnika 20 jednostków sã zajãło „Bezpieczną drogą do szkòłë”, ùdba wëszła z Rëmi. Tamtészô straż je téż zaangażowónô w akcjã „Twój pies”, taczé dzejania tam są kòżdi rok na zymkù robioné – klarowôł kòmeńdańt gardowi strażë w Rëmi Róman Swirsczi. Akcjô 23-ch pòmòrsczich stażów mdze dérowac do 22 łżëkwiata. Miéwcowie psów jaczi sã nie mdą czerowac za pòùczeniama dostną sztrôfë – òd 20 do 500 złotëch.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑