Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 21 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  0

  Klëka 2017.04.21 (csb)

  • Szkólny z aùtorską ùdbą, nowé métle ùczeniô i kaszëbsczi jakno wëkładowi jãzëk – takô mô bëc szkòła jakô pòwstôwô we Wejrowie.
  • Film „Na psa urok” je ju w całoscë do òbezdrzeniô w jinternece.
  • Kòngres Pòmòrsczi Kùlturë mdze miôł swój finał – mô na nim bëc ògłoszonô deklaracjô jakô ùczerënkùje kùlturalnëch dzejarzi, samòrządarzów i jinstitucjów na nôblëższé lata.

   


  PIĄTK, 21 łżëkwiata

  • Pierszô dwajãzëkòwô kaszëbskò-pòlskô szkòła mô pòwstac – we Wejrowie.

  Ti, co sã zdecydëją wësłac swòje dzecë do ti placówczi mògą liczëc na wiele ùczbë anielsczégò jãzëka, a téż to, że dzôtczi wikszi dzél zajmów mdą mielë w szkòle, a doma mdą miałë czas dlô se. Szkòła mô rëchtowac dzecë do fąkcjonowaniô w dzysészim chùtkò zmieniwającym sã swiece, równoczasno wiôldżi cësk dôwającë na sprawã juwernotë i kùlturowi apartnoscë. Temù wiele zajmów mdze prowadzoné pò kaszëbskù, naszą mòcą są doswiôdczony szkólny z pasją i aùtorsczima ùdbama – gôdô ùtwórca dwajãzëkòwi szkòłë Artur Jabłońsczi. Placówka mô pòwstac we Wejrowie i docelowò w 8 klasach spòdlëczny szkòłë do gromadë mdze sã ùczëc kòle 90 ùczniaków. Zajmë mają sã zacząc ju latos.

  • Film „Na psa urok” to ju mòże – w jinternece òbezdrzec.

  To je fabùlarizowóny dokùmeńt ò znikającëch zwëkach i òbrzãdach zrealizowóny dwa lata nazôd przez Fùńdacjã „Aby chciało się chcieć”. Aùtorowie – Pioter Zatoń i Ewelina Karczewskô – pòkazywają w nich lëdowé kòrzenie òbrzãdów i zwëków, w jaczich sã przemikają sferë sacrum i profanum. Mają przëwòłóné spòminczi lëdzy, co jesz pamiãtają jak przódë ritm żëcégò wëznacziwałë cządë rokù, a realnota sã przeplotiwała z elemeńtama zaczarzonëch òpòwiedniów. Klarowôł ùdbòdôwôcz Pioter Zatoń. Film „Na psa urok” òni mają ùprzistãpnioné w jinternece w całoscë. Pòwrózk wa nalézeta na radiokaszebe.pl.

  • Kòngres Pòmòrsczi Kùlturë mdze miôł swój finał – mô na nim bëc ògłoszonô deklaracjô jakô ùczerënkùje kùlturalnëch dzejarzi, samòrządarzów i jinstitucjów na nôblëższé lata.

  Pòniedzôłkòwi finał to je slédné pòtkanié i równoczasno pòdrechòwanié zéńdzeniów robionëch w rozmajitëch môlëznach Pòmòrzô, na jaczich mieszkańcowie i lëdze kùlturë mòglë gadac ò problemach i ùdbach, jaczé towarzą kùlturalnémù żëcémù w jich strzodowiszczu. Cél tëch zéńdzeniów to próba zdiagnozowaniô, co przeszôdzô w rozwiju artiznë, òsoblëwie ti niejinstitucjonalny i szëkanié za rozwiązaniama. Pòstulatë w terenie bëłë rozmajité – gôdô òrganizatór Pioter Wëszomirsczi – jednym z nôczãscy pòwtórziwónëch bëła pòtrzéba wprowadzeniô wikszégò wspiarcô dlô niejinstitucjonalnëch pòdmiotów. Wspiéranié òddolnëch jinicjatiwów mô téż spòlëznowi wëmiar- zachãcywô do wikszi aktiwnoscë i òddanié dzejaniô w rãce òbëwatelów. Jesz jednym problemã z jaczim ùczãstnicë Kòngresu so chcą pòradzëc je kùltura w regionie, dali òd metropòlie. Finał Kòngresu Pòmòrsczi Kùlturë to mdą òbradë na témã kùlturë na nowé czasë i przëjãcé Deklaracje Kòngresu, jakô mô dac czerënk dzejaniów jaczé mają rozwinąc zaniedbóné gónë kùlturë na Pòmòrzim. Całosc mdze w Teatrze Wybrzeże w pòniedzôłk, zôczątk ò 10:30

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑