Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 25 kwietnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.04.25 (csb)

  • We Wejrowie zdecydowelë, chto mdze reprezeńtowôł kréz na finale Rodny Mòwë.
  • Mieszkańcowie Dzemión mògą zgłaszac bédënczi kańdidatów do nôdgrodë Hònórnégò Òbëwatela Gminë.
  • W Chmielnie òni mdą ùczëc spiéwù i grë na brëmze.

   


  WTÓRK, 25 łżëkwiata

  • We Wejrowie zdecydowelë – chto mdze reprezeńtowôł kréz na finale Rodny Mòwë w Chmielnie.

  Pòniedzôłkòwi etap to pòsobny dokôz na to, że Wejrowò zasłëgiwô na wicy placów we finale – cwierdzą òrganizatorowie. Wielëna mieszkańców przekłôdô sã na lëczbã ùczãstników, jaczi recytowelë pòezjã i prozã. Wëstãpóm przësłëchiwôł sã Adóm Hébel.

  • Mieszkańcowie Dzemión mògą zgłosziwac bédënczi kańdidatów do nôdgrodë – Hònórnégò Òbëwatela Gminë.

  Titel je przëznôwóny co 4 lata przez gminowi samòrząd. Donëchczas w tim achtniãtim karnie są profesór Édwôrd Bréza, generôl klôsztoru Paùlënów òjc Arnóld Chrapkòwsczi i prowincjalnô przełożonô Sostrów Frãcyszkanérków Mirona Turzińskô. Titel je dôwóny lëdzóm jaczi przez swòje warkòwé, spòlëznowé i kùlturalné dzejanié sławią gminã Dzemiónë – gôdô wójt Lészk Pòbłocczi. Bédënczi kańdidatów to mòże zgłosziwac do kùńca maja.

  • Òni ju ùczëlë bùdowac diôbelsczé skrzëpice i bùrczibas – terô òni naùczą tradicjowégò spiéwù i graniô na brëmze.

  W Chmielnie mdze trzecô edicjô Szkòłë Méstrów Bùdowë Jinstrumeńtów. Tą razą òne mdą zbòkadnioné ò zôbawë przë mùzyce. Òrganizatór – Gminowi Òstrzódk Kùlturë w Chmielnie – zagwësniwô, że mdze wiesoło. Warkù mdze ùczëc brëmzowi wirtuoz Kadzmiérz Grenholc, znóny jakno „Miodny” i Paùlëna Wãserskô. Pòtkania mają za zadanié zapòznanié z tradicjową mùzyką, sztart ju 2 maja – gôdô Édita Klôsa direchtór chmieleńsczégò GOKù. Chãtny do ùdzélu w warkòwniach mògą sã zgłaszac do Gminowégò Òstrzódka Kùlturë w Chmielnie.

  Foto: Radosław Kamiński

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑